logo

Hagfors kommun går ur stabsläget

Bild på virus

På grund av coroanpandemin har Hagfors kommun sedan 16 mars varit i stabsläget. Från och 28 augusti övergår kommunen till att i ordinarie organisation hantera frågor och ärenden kopplat till coronapandemin. Även fortsättningsvis gäller att man följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen.

Från och med 28 augusti avvecklas den stabsorganisation Hagfors kommun haft sedan 16 mars med anledning av covid-19.

- Vi ser fortsatt allvarligt på coronapandemin och den smittspridningen som finns i samhället. Däremot anser vi inte att det längre finns behov av att vara i stabsläge med dagliga möten. Därför avvecklar vi vår stabsorganisation. Men om smittoläget förändras kan vi snabbt åter aktivera stabsorganisationen. Åtgärder och beslut för våra verksamheter kopplat till coronapanedim ska fortsatt hanteras i vår linjeorganisation, säger kommunchef Jan Lilja.

Även om personalsituationen under sommaren främst inom individ- och omsorg har varit ansträngd kopplat till pandemin har de kommunala verksamheterna fungerat bra. Ingen ökad smittspridning eller lokala utbrott bland personal eller brukare har rapporteras. Men de kommande veckorna blir avgörande.
- Just nu är smittoläget för Hagfors kommun i ett kritiskt skede, personalen kommer åter till arbetet och många har varit på semester och rest och umgåtts med nära och kära. De närmaste veckorna blir avgörande för hur vårt smittoläge kommer bli under hösten, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Får inte slappna av

Det är mycket viktigt att man fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och rutiner för covid-19.
- Det går inte att slappna av. Vi måste fortsätta att hålla avstånd både inomhus och utomhus, tvätta händer ofta med tvål och vatten, avstår onödiga resor och avstå sociala sammanhang med ett större antal deltagare. Dessutom stanna hemma vid symtom och ansöka om provtagning för covid-19, säger Isa Nyberg.

» Information med anledning av coronaviruset

Publicerad av

Publicerad datum