logo

App - ett lättare sätt att anmäla frånvaro i skolan

Bild på app för skolan

Nu kan vårdnadshavare via en app anmäla om barnet inte kommer till skolan eller fritids på grund av sjukdom. I appen kan man även se schema och lägga in tider för hämtning och lämning på förskola och fritids. Den har sedan tidigare varit tillgänglig för förskola och fritidshem. Sedan höstterminen började kan också F-9 och gymnasieskolan använda appen och dess funktioner.

I appen kan vårdnadshavare bland annat lägga in schema för när dom lämnar och respektive hämtar sitt barn på förskola och fritids. Om man glömmer bort att lägga schema eller barnet är frånvarande utan anledning får en påminnelse från appen i form av ett sms. Om barnet är sjukt kan man oavsett tidpunkt anmäla detta utan att behöva vänta och ringa när förskola/fritids öppnar.

Appen heter Tieto Education och man hittar den om man söker på Tieto Edu.

“Den har varit efterfrågad”

Innehållet och de tjänster som finns i appen kommer från elevregistret (Edwise) i Hagfors kommun. Appen har varit i bruk för förskolan och fritidsverksamheten sedan 2019. Från och med höstterminen 2020 kan även grundskolan och gymnasiet använda den.
- Appen har varit väldigt efterfrågad av både pedagoger och vårdnadshavare. Informationen blir mer lättillgänglig i appen säger Annica Svensson utvecklingsstrateg på Hagfors kommun.

Jennie Sjöström Persson, lärare på Kyrkhedens skola årskurs 5 ser många fördelar med appen
- Appen är jättebra för snabbt få ut information. Det är ett bättre sätt än att dela ut papper som barnen kan tappa bort. Det är miljövänligt när man sparar på papper. För ett barn som har delat boende är det bra när båda föräldrarna får information samtidigt stället för att någon behöver vänta, säger Jennie Sjöström Persson.

Publicerad av

Publicerad datum