logo

Senare sophämtning på Älgsjövägen i Sunnemo

På grund av ett vägarbete på Älgsjövägen i Sunnemo, kommer sophämtning ske en dag senare än vanligt, just i detta område.

Älsjövägens vägsamfällighet har beställt ett asfalteringsjobb som just nu pågår. Därför kommer sophämtning hos dessa berörda hushåll istället att ske onsdag 30 september.

Publicerad av

Publicerad datum