logo

Trafiksäkerheten på Hagforsvägen förbättras

De senaste åren har vi förbättrat mycket av trafikmiljön i kommunen, och nu jobbar vi vidare med nästa projekt. Hagforsvägen i centrala Hagfors är i dåligt skick, gatan är trång och det finns ingen säker gång- och cykelväg. Den används flitigt som skolväg till ÄBC och nu inleder vi arbetet med att skapa en säkrare och smidigare väg för gång- och cykeltrafikanter.

Arbetet på Hagforsvägen kommer att pågå under 2020 och 2021 och utföras i etapper. Under hösten 2020 kommer vi att inleda den första etappen med att byta och förstärka en del av de gamla vatten- och avloppsledningarna (VA-ledningarna).

Först ut är arbetet med vatten- och avloppsledningar vecka 41

Eftersom vi ska lägga ny asfalt passar vi samtigt på att byta ut och förstärka VA-ledningarna. De befintliga VA-ledningar är gamla och inte optimalt placerade. Arbetet med ledningarna kommer att ske både på Hagforsvägen och uppe på Filarevägen (vid Blinkenberg).

VA-gruppen och GIS-ingengörerna planerar det kommande arbetet och inspekterar brunnar.

Stopp för genomfart på Hagforsvägen

I första etappen som startar vecka 41 kommer vi lägga nya ledningar ungefär från mitten av Hagforsvägen och gräva söderut mot gamla tvätteriet. Du kommer då inte kunna använda Hagforsvägen som genomfart.

Efter nyår kommer nästa etapp där ledningarna från mitten och norrut byts. Vatten och avloppsledningarna beräknas vara klara under våren 2021.

Alternativa vägar till ÄBC

För dig som använder Hagforsvägen för att ta dig till och från skolan så rekommenderar vi istället att ta gång- och cykelvägen längs Parkvägen ner mot rondellen, alternativt via Filarevägen och genom Blinkenbergsparken.

Hagforsvägen blir återvändsgata

I samband med att vi asfalterar Hagforsvägen kommer den att göras om till återvändsgata vad gäller biltrafiken. Du kommer att kunna åka in från Parkvägen, och det blir en vändzon vid gamla tvätteriet/Blinkenbergsparken. Cykelbanan kommer att anslutas till den så kallade Uvåslingan för att få till en smidig cykelväg till ÄBC. Men Hagforsvägen kommer alltså i framtiden inte kunna användas som genomfart, utan trafikeras främst av de som bor längs vägen och besökande till Hagforsvägen.

Möten med de boende

Alla boende har fått information tidigare i vår. I maj hölls ett informationsmöte där samtliga villaägare på Hagforsvägen var inbjudna för att få mer information och ställa frågor.

Ta det försiktigt och visa hänsyn till dem som arbetar

När arbetet är igång kommer det vara tunga fordon som trafikerar gatan. Kör försiktigt när du passerar arbetsfordon och dem som jobbar, vi vill att alla ska känna sig trygga och säkra på arbetsplatsen.

Prata gärna med dem som jobbar på platsen, om du är osäker på om du kan köra in eller ut, eller om du bör parkera på annan plats o.s.v.

Publicerad av

Publicerad datum