logo

Kulturrådet uppmärksammar Hagfors bibliotek

Kulturrådet uppmärksammar de insatser Hagfors bibliotek har gjort genom bidrag från Stärkta bibliotek.

Böcker i hyllor på ett bibliotek.

Med bidrag från Stärkta bibliotek har Hagfors bibliotek kunnat utveckla och bredda verksamheten. Bland annat har biblioteket anställt personal som talar arabiska och dari för att arbeta med att stärka språk och finnas till i biblioteket för användarna.

Dessutom finns nu en person som arbetare med att stärka för barn och unga bland annat genom mer uppsökande verksamhet och fler samarbeten med kulturskola och fritidsgård. Dessutom har vi kunnat bygga ett tyst läsrum och studierum.

- Detta stöd har varit oerhört betydelsefullt för vår biblioteksutveckling. Vi har blivit en plats där människor med andra språk än svenska har fått en tillhörighet, betydelsen av att ha personal med andra språk än svenska kan inte överskattas för att nå detta mål. Vi har även fått en annan förståelse för andra språkgrupper. Vi har börjat bryta barriärer mellan olika grupper, vi ser hur blandade grupper deltar på olika programpunkter, säger Tina Bergenbrink kulturchef i Hagfors kommun.

Hagfors bibliotek fortsätter satsningarna och på agendan är ett användardrivet arbetssätt för att utveckla biblioteket och fånga upp fler invånare som inte använder biblioteket.

Välkommen till Hagfors bibliotek!

» Kulturrådet uppmärksammar Hagfors bibliotek Länk till annan webbplats.

» Bidraget Stärkta bibliotek Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum