logo

Kommunchef Jan Lilja lämnar Hagfors kommun

Kommunledningsutskottet (KLU) i Hagfors kommun har den 9 oktober beslutat att avsluta anställningen för kommunchef Jan Lilja. Personalchef Richard Bjöörn går in som tillförordnad kommunchef från den 9 oktober. Rekryteringsprocessen för ny kommunchef påbörjas nu.

Jan Lilja kommunchef i Hagfors kommun.

Kommunledningsutskottet i Hagfors kommun har beslutat att avsluta anställningen för kommunchef Jan Lilja.

- Vi i det politiska styret ser ett behov av en annan inriktning för kommunens arbete. För att genomföra detta behöver vi göra en förändring på posten som kommunchef, säger Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunledningsutskottet beslutade den 9 oktober att avsluta anställningen för kommunchef Jan Lilja. Representanter i utskottet från Socialdemokraterna och Centern deltog inte i beslutet vid mötet, utan valde att lägga ner sina röster

Kommunchef Jan Lilja avslutar sin anställning i Hagfors kommun den 9 oktober. Enligt anställningsavtalet får Jan Lilja 24 månadslöner vilket innebär drygt 2 miljoner kronor när han blir arbetsbefriad. Jan Lilja har varit kommunchef i Hagfors sedan 2008.

Personalchef Richard Bjöörn går in som tillförordnad kommunchef från den 9 oktober. Rekryteringsprocessen för ny kommunchef påbörjas nu.

- Jag tycker naturligtvis det här är tråkigt men är väl medveten om de spelregler som gäller. Samtidigt känner jag mig stolt över det vi åstadkommit under mina drygt 12 år i kommunen, säger avgående kommunchefen Jan Lilja.

Publicerad av

Publicerad datum