logo

Kommunstyrelsen i korthet 12 oktober

Måndag den 12 oktober hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.

Delårsbokslut visar högre plusresultat än budgeterat

Delårsbokslutet för Hagfors kommun för perioden januari-augusti 2020 visar ett plusresultat på 59,2 mkr. I budget för 2020 var resultatet för samma period beräknat till plus 44,8 mkr. Det innebär ett plusresultat som är 14,4 mkr bättre än budgeterat 2020. Jämfört med samma period 2019 är resultat 28,6 mkr bättre än fjolåret.

Prognosen för det ekonomiska resultat för helåret 2020 pekar mot plus 30,6 mkr. Det är 9,4 mkr bättre än budgeterat 21,2 mkr för 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslutet för januari-augusti 2020.

Nu ska det bli bättre ljus i Uddeholm Arena

De båda innebandyföreningarna Hagfors IF Uddeholm och Hagfors Innebandysällskap har önskemål om en förbättrad ljusanläggning i Uddeholm Arena, Föreningarna vill ha detta för att kunna ha fler ljuseffekter vid matcher exempelvis när spelarna gör entre innan matchstart.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att den befintliga ljudanläggningen i Uddeholm Arena ska uppgraderas utifrån föreningarnas önskemål. Kostnaden för detta får vara maximalt 70 000 kronor.

Rapport om obesvarade medborgarförslag

Vid dagens möte fick kommunstyrelsen en rapportering över de inlämnade medborgarförslag fram till den 5 oktober som ännu inte fått svar.

Bland annat är det medborgarförslag om uppsättning av välkomstskyltar vid infarterna till Ekshärad, tillgänglighetsanpassning av utsiktsplatsen på Värmullsåsens topp och dekorationsbelysning på stadens broar som ännu inte fått svar.

Från den 1 september har processen för medborgarförslag förändrats. Det benämns numera för Hagforsförslag och för att ett förslag ska behandlas politik behöver det får ett antal röster.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige godkänna återrapporteringen av medborgarförslag som ännu inte fått svar.

Klart med datum och tider för politiska möten 2021

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde om datum och tider för när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika utskotten ska ha möten 2021.

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta ser ut enligt följande:

  • Kommunfullmäktige (KF) sammanträder på måndagar kl. 19.00.
  • Kommunstyrelsen (KS)sammanträder på måndagar kl. 09.00.
  • Kommunledningsutskottet (KLU) sammanträder på tisdagar kl. 13.15.
  • Individ- och omsorgsutskottet (IOU) sammanträder på måndagar kl. 13.15.
  • Barn- och bildningsutskottet BOBU) sammanträder på tisdagar kl. 09.00.

För förslag till datum för de olika mötena se det justerade protokollet från kommunstyrelsens sammanträde.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum