logo

Polisen annonserar för att hjälpa föräldrar att säga nej till alkohol

Happy Halloween 2020! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol.

Halloween är en helg då ofta ungdomar för första gången provar på alkohol och därför annonserar nu polisen i SuToMu-kommunerna (Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors för att uppmärksamma föräldrar på att vara starka och säga nej till att köpa ut eller bjuda på alkohol till minderåriga.

Sedan 2019 finns en löpande samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Torsby och kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Överenskommelsen syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunernas och Polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i samtliga fyra kommuner.

För medborgare i Hagfors kommun innebär detta en mer närvarande polis som tillsammans med kommunen genomför olika insatser och aktiviteter. När det gäller alkohol och droger jobbar Polisen utifrån kommunens medborgarlöften aktivt mot unga som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett missbruk.

Hagfors kommuns medborgarlöften

Medborgarlöftena är en del av polisens och kommunens gemensamma, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Medborgarlöftena för perioden 2020-2021 undertecknades av Polisen och Hagfors kommun i december 2019. Resultatet av medborgarlöftena följs kontinuerligt upp i kommunens Trygghetsråd.

Här kan du läsa om Trygghetsrådet och Hagfors kommuns medborgarlöften.

Publicerad av

Publicerad datum