logo

Konstaterat fall av covid-19 på ÄBC

En person med anknytning till Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors har testats positivt för covid-19. Beskedet om det bekräftade fallet kom under Allhelgonahelgen. Hen har troligtvis inte blivit smittad inom barn- och bildnings verksamheter. Hen är satt i karantän.

- Vi hanterar detta utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Värmland ger. Det är Smittskydd Värmland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning. På grund av patientsekretessen kommer vi inte att svara på några frågor om det enskilda fallet, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Publicerad av

Publicerad datum