logo

Höga vattenflöden i Klarälven och Uvån

SMHI nu gått ut med en klass 1 varning för höga flöden i Klarälven och i Uvåns vattensystem. Detta på grund av rikligt med nederbörd den senaste tiden.

För Klarälven är Fortums bedömning att den kan stiga någon decimeter till men förväntas klinga av mot slutet av vecka 45. Uvåns vattensystem ser ut att ha sin kulmen just nu.

- Vi ber dig som vistas i närheten av vattendragen, eller som fortfarande har båtar och bryggor i, att vara extra vaksam just nu. Det är stora krafter i vattenflödet, uppmanar räddningschef Håkan Finnkvist.

Publicerad av

Publicerad datum