logo

Omledning av trafik när bygget av KHF Uvå Strand startar

Vecka 47 kommer kooperativa hyresrättsföreningen Uvå strand tillsammans med Elms och Riksbyggen påbörja bygget av det nya trygghetsboendet. Det påverkar trafiksituationen på Gärdet och vägen till och från Älvstranden Bildningscentrums södra avlämning/upphämtningsplats.

Många vårdnadshavare använder idag Geijersholmsvägen för att lämna av och hämta upp sina barn vid den södra entren. Under byggperioden kommer Geijersholmsvägen att stängas av för genomfart. Även gång- och cykelvägar söder ifrån kommer att påverkas.

Till som dig brukar lämna/hämta via Geijersholmsvägen med bil

Du kommer istället kunna åka ner och upp längs Lovisebergsvägen på Gärdet för komma till den södra avlämning/upphämtningsplatsen. Skyltning kommer att finnas.

Gång- och cykelvägar som påverkas

Gång- och cykelvägen närmast bakom Sams Livs (parallellt med Uvån) ska tas bort permanent. Den ligger på det markområde som ingår i trygghetsboendet.

En del av gång- och cykelvägen som följer gamla banvallen ska stängas av. Du kan fortfarande åka under Bågen men får sen följa den gång- och cykelväg som går längs Uvån och fram till skolan. Om du kommer norrifrån kan du svänga ner vid ÄBC och sen ansluta till gång- och cykelväg längs Uvån. Se kartan. Skyltning kommer att finnas.

Hur länge kommer bil- och gång- & cykelväg vara avstängd?

Hela byggprojektet beräknas hålla på fram till april 2022. Under denna tid kommer det ske störningar i mer eller mindre omfattning.

Den alternativa bilvägen via Lovisebergsvägen till avlämning/upphämtningsplatsen vid ÄBC kommer troligen att användas under större delen av byggtiden.

Gång- och cykelvägen som leder längs gamla banvallen är avstängd cirka en månad från att arbetet med vatten- och avloppsledningarna startar, för att senare öppnas igen. Dock är det i nuläget svårt att säga exakt när den kommer att helt återställd med asfalt. Vi hoppas kunna ge mer information i ett senare skede.

Publicerad av

Publicerad datum