logo

Nu gäller lokala allmänna råd i Värmland

Skärpta allmänna råd för smittspridningen

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Värmlands län. Därför beslutade Folkhälsomyndigheten den 12 november att införa lokala allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i Värmland. Dessa gäller till och med den 10 december 2020 men kan förlängas. Nu är det viktigt att vi tar ett ökat individuellt ansvar och följer de allmänna råden för att motverka smittspridningen.

» Läs Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Värmlands län 12 november - 10 december Länk till annan webbplats.

Följande anpassningar gör Hagfors kommun i olika verksamheter utifrån de lokala allmänna råden. Om det sker förändringar i anpassningarna informerar vi om det på hagfors.se.

Vi ser helst att man undviker fysiska oanmälda besök som inte är nödvändiga till våra verksamheter och de kommunala bolagen. Vi rekommenderar att när det är möjligt kontakta oss via telefon eller mail och boka digitala möten.

 • Allmänhetens åkning på Valhall ställs in. Anläggningen är enbart öppen för träning för barn och unga födda 2005 och senare samt för skolverksamheten.

 • Samtliga idrottshallar är stängda för allmänheten. Öppna endast för träning för barn och unga födda 2005 och senare.

 • Fritidsgårdarna i Hagfors och Ekshärad har endast öppet för ungdomar födda 2005 och senare.

 • Hagfors bibliotek. Öppettiderna är oförändrade. Men alla offentliga aktiviteter på biblioteken i Hagfors kommun är inställda. Till exempel. korsordscafé, stickcafé, läxhjälp och släktforskarjour. Stickcafé, läxhjälp och filosofiska rummet erbjuds digitalt.

 • Fritidsbanken i Hagfors har öppet med anpassningar.

 • Förskola/fritidshem. Anpassningar vid hämtning och lämning. Information lämnas av respektive förskola/fritidshem till berörda. Utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs digitalt. Undantag kan förekomma utifrån särskilda skäl.

 • Grundskola. Vi bjuder inte in vårdnadshavare och andra gäster till verksamheten om det inte är nödvändigt för undervisningen.
  Utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs digitalt. Undantag kan förekomma utifrån särskilda skäl.

 • Älvstrandsgymnasiet. Vi bjuder inte in vårdnadshavare och andra gäster till verksamheten om det inte är nödvändigt för undervisningen.
  Utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs digitalt. Undantag kan förekomma utifrån särskilda skäl.
  Arbetsplatspraktik kan ske om en riskbedömning görs.
  Från den 23 november ska gymnasieskolan i Hagfors växla mellan närundervisning och fjärrundervisning. Det görs för att minska trängsel i skolan och bidra till minskad smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till den 28 februari 2021.

  Vuxenutbildningen. Kommer övergå till distansundervisning kring de grupper som bedöms klara detta. För de elever som inte bedöms kunna tillgodogöra sig distansundervisning sker undervisningen i mindre grupper.

 • Kulturskolan. För elever födda från 2004 och äldre sker undervisningen digitalt efter skoltid. Aktiviteter för ungdomar födda 2005 och senare fortsätter som tidigare, men kan erbjudas digitalt om önskemål finns.
  Det anordnas även digitala konserter.

 • Särskilda boenden. Vi genomför säkra besök enligt Socialstyrelsens förordning Länk till annan webbplats. vilket innebär ett stort ansvar för dig som besökare. Besök ska alltid förbokas och besökare uppmanas använda anvisad skyddsutrustning. Verksamheten vädjar till minskade besök utifrån allmänna lokala rådet att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med.

 • Skogvaktaren. Matsalen håller stängt.

 • Dagverksamheter är stängda med vissa undantag avseende demens dagverksamhet som är anpassad och individuellt bedömd.

 • Daglig verksamhet LSS har öppet med anpassningar.

 • Vi ser helst att man undviker fysiska oanmälda besök som inte är nödvändiga till våra verksamheter och de kommunala bolagen. Vi rekommenderar att när det är möjligt kontakta oss via telefon eller mail och boka digitala möten.

Publicerad av

Publicerad datum