logo

Konstaterat fall av covid-19 på Bellmansgården

Bellmansgården i Ekshärad.

En person med anknytning till äldreboendet Bellmansgården i Ekshärad har testats positivt för covid-19. Berörda personer är informerade.

- När vi fick information om det bekräftade fallet kontaktade vi Region Värmlands smittskyddsläkare och smittspårning har genomförts. Nu hanterar vi detta utifrån de rekommendationer som Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten ger. På grund av patientsekretessen kommer vi inte att svara på några frågor om det enskilda fallet, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Publicerad av

Publicerad datum