logo

Avstå helst besök på Bellmansgården

Bellmansgården

En person med anknytning till Bellamansgården i Ekshärad har testat positivt för covid-19. Därför uppmanar Hagfors kommun anhöriga att tillsvidare om möjligt avstå besök på äldreboendet.

Vi vill uppmana anhöriga att om möjligt avstå besök på Bellmansgården i Ekshärad. Detta för att en person med anknytning till äldreboendet har testat positivt för covid-19. Om besök sker ska det förbokas, man ska vara symtomfri, använda skyddsutrustning och följa de lokala allmänna råd som gäller i Värmland.

Sedan den 1 oktober är det, efter det nationella besöksförbudet, åter möjligt att besöka äldreboenden i Hagfors kommun. För att göra besök behöver man vara symtomfri, förboka besöket, hålla avstånd och använda visir.

Besökarna till våra särskilda boenden har tagit ansvar och följt de rekommendationer som finns. Vi har tidigare vädjat att man ska minska på besöken utifrån de allmänna lokala råden för Värmland. Där det anges att man ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med. Detta gäller även fortsättningsvis.

Nu har vi fått ett bekräftat fall av covid-19 med koppling till Bellmansgården.

- Vi förbjuder inte besök på Bellmansgården i fortsättningen. Men vi vill uppmana anhöriga att helst, tills vidare avstå att besöka närstående på boendet. Det för att minska smittspridningen och skydda besökare , boende och personal, säger verksamhetschef Pernilla Haglund.

» Information om besök på äldreboenden i Hagfors kommun

Den 12 november beslutade Folkhälsomyndigheten om införande av lokal allmänna råd för Värmlands län:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Publicerad av

Publicerad datum