logo

Gallring på gång i Råda

Idag fredag 27 november kommer vi påbörja en gallring i Råda (Råda 1:174), strax norr om samhället. Det är Skogssällskapet som utför gallringen.

Varför måste det gallras?

Gallrar gör vi för att få bort träd av dålig kvalitet och för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Vid en gallring tar vi bort ca 20–30 procent av träden. Genom att gallra hjälper vi träden som står kvar att öka sin omkrets och på så vis får ökad motståndskraft mot snö- och stormskador.

Vid gallring tar vi stor hänsyn till natur‑ och miljövärden men även andra värden som rekreation och motion. Vi gör en noggrann planering för att vi ska uppfylla de krav som ställs på oss. Det kan handla om krav från myndigheter, lagkrav eller certifieringskrav.

Kommer skogstigar i området att påverkas?

Viktigt att känna till är att det under pågående arbete kan komma att ligga virke på stigar och leder i området, det är bara tillfälligt. Genom att lägga virket på stigar och leder kan vi undvika att skada stigarna när virket sen ska transporteras bort.

Efter gallringen ligger riset kvar ute skogen, det är gynnsamt för marken. Området kan komma att upplevas som mindre framkomligt den närmsta tiden efter gallringen men allt eftersom riset försvinner kommer detta bli bättre igen.

Hur länge pågår gallringen?

Gallringen planeras pågå under cirka tre veckor.

Har du frågor om gallringen?

Kontakta Skogsällskapet, Karlstad på telefon:

0771-22 00 44

Avverkning kommer att ske inom de blå markeringarna.

Publicerad av

Publicerad datum