logo

Vuxenutbildningen övergår till distansundervisning

Sedan den 7 december bedrivs all undervisning för gymnasieprogrammen på distans resten av höstterminen 2020. Nu övergår även vuxenutbildningen i Hagfors tillfälligt till distansundervisning fullt ut. Det gäller från den 14 december till och med 22 december. Därefter återgår vuxenutbildningen till ordinarie planering.

- Vi har under hela höstterminen fram tills nu haft delar av undervisningen för vuxenutbildningen på distans. Mindre grupper av elever, bland annat inom SFI och yrkesvux samt grundvux har haft närundervisning på plats i skolan. Men den senaste tiden har samhällsspridningen av covid-19 ökat. Därför har vi beslutat att all undervisning på vuxenutbildningen i Hagfors under perioden 14 december till 22 december ska bedrivas fullt ut på distans, säger skolchef Jenny Dahlin.

Därefter återgår vuxenutbildningen till ordinarie planering som innehåller hemstudier under perioden 23 december till den 3 januari.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 3 december, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten, att Sveriges gymnasieskolor ska återgå till distansundervisning från 7 december till och med den 6 januari. Undantaget gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen som fortsätter med närundervisning, alltså att undervisningen bedrivs på plats i skolans lokaler.

Även kommunal vuxenutbildning omfattas delvis av regeringens beslut om distansundervisning. Men det finns möjlighet för kommunerna att göra undantag utifrån Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer kopplade till covid-19. En kommun kan som huvudman för skolverksamheten anpassa undervisningen inom vuxenutbildningen. Det innebär att de elever som har svårigheter att tillgodogöra sig undervisning på distans kan få närundervisning i mindre grupp.

» Regeringens pressmeddelande om övergång till distansundervisning Länk till annan webbplats.

» Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning Länk till annan webbplats.

3 december
» Gymnasieskolan övergår till distansundervisning den 7 december

20 november
» Gymnasieskolan ska växla mellan närundervisning och fjärrundervisning

Publicerad av

Publicerad datum