logo

Nu gäller nya skärpta nationella råd

Virus

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att:

Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.

Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.

Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.

Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.

Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
» Information från Folkhälsomyndigheten om hur du kan umgås på ett säkert sätt Länk till annan webbplats..

Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Publicerad av

Publicerad datum