logo

Förändringar 2021 för barn 3-5 år i allmän förskola och förskoleverksamhet

Två tjejer som bygger ett torn.

Från den 1 januari 2021 övergår allmän förskola som är avgiftsfri till fasta tider och dagar 15 timmar per vecka, totalt 525 timmar per år och man följer grundskolans läsårstider. Alternativet är förskole-verksamhet, där barnet går på ett schema och platsen är inte styrd till grundskolans läsårstider och avgift betalas 12 månader per år.

Enligt skollagens regler för allmän förskola ska hemkommunen erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller grundskolan. Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna på allmän förskola ska vara avgiftsfria.

Vårdnadshavare kan välja mellan allmän förskola och förskola.

Från och med 1 januari 2021 erbjuder Hagfors kommun avgiftsfri allmän förskola under bestämda tider och dagar. Det skiljer sig från tidigare den allmän förskola inte haft bestämda tider för verksamheten. Alternativet är förskoleverksamhet där schema lämnas av föräldrarna och man betalar avgift för sitt barn i förskolan.

Placering i allmän förskola följer förskolans erbjudna tider och dagar med 15 timmar per vecka, mellan klockan 9-14 tre dagar per vecka eller klockan 9-12 fem dagar per vecka.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och är avgiftsfri.

» Läsårstider läsåret 2020-2021

» Läsårstider läsåret 2021-2022

Vårdnadshavare som önskar placering i allmän förskola ska lämna in ny ansökan till handläggaren för barnomsorg.

» Ansökan om plats till förskola/fritidshem/fristående förskola Pdf, 93.6 kB.

» Skollagen om allmän förskola Länk till annan webbplats. (Skollagens 8 kapitlet 3–7, 16 och 20 $$ och 25 kapitlet 5 § skollagen.)

I förskoleverksamhet lämnar föräldrarna schema över barnets tider på förskolan. Placeringen gäller den tid då föräldrarna arbetar och studerar.. Platsen är inte styrd till grundskolans tider. Avgift betalas i 12 månader enligt förskoletaxa med 25 procents reducerad avgift.

Publicerad av

Publicerad datum