logo

Fritidsgårdarna stänger ordinarie verksamhet

Hagfors fritidsgård

Fritidsgårdarna i Hagfors kommun stänger sin ordinarie verksamhet den 17 december till och med den 10 januari 2021. Det görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland för att minska smittspridningen.

- Vi kommer stänga fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet i Hagfors och Ekshärad från den 17 december till den i 10 januari 2021. Beslutet är taget i linje med med rekommendationerna från Smittskydd i Värmland. Om smittoläget förändras eller det kommer nya rekommendation kan det bli aktuellt att förlänga stängningen säger, skolchef Jenny Dahlin.

- Vi håller på och ser på möjligheterna till att så mycket som möjligt ställa om till aktiviteter med närvaro utomhus och i digital form, säger Helene Eng, enhetschef fritidsgårdar i Hagfors kommun.

Publicerad av

Publicerad datum