logo

Ökad samhällsspridning i Hagfors kommun - allvarligt läge på två äldreboenden

Coronavirus

Den ökade samhällsspridningen av covid-19 påverkar den kommunala verksamheten i Hagfors. På äldreboendena Häggården och Lillåsen är situationen väldigt ansträngd. Tillsammans på de båda boendena är ett stort antal medarbetare och boende sjuka. En hemställan om ett lokalt tillfälligt besöksförbud har lämnats in.

- Läget är allvarligt på två av våra äldreboenden. Lillåsen i Hagfors och Häggården i Råda. Idag har vi på de båda boendena 40 medarbetare och 28 boende som är sjuka i covid-19. Dessutom har fyra boende avlidit av sjukdomen. Nu är vårt fokus att säkerställa bemanningen av verksamheterna så vi inte riskerar säkerheten för boende eller vår personal och att begränsa smittspridningen, säger socialchef Maria Persson.

Det kan nu bli aktuellt att införa ett tillfälligt besöksförbud på samtliga äldreboenden i Hagfors kommun inför jul.
- Vi har tät kontakt med Smittskydd Värmland och efter samråd med dem beslutat att hemställa till Folkhälsomyndigheten om att få ett lokalt tillfälligt besöksförbud på våra äldreboenden. Det beslutas den 21 december och kan i så fall börja gälla från 23 december, säger Maria Persson.

Att den allmänna samhällsspridningen av covid-19 ökar påverkar den kommunala verksamheten. Men den kommunala servicen och kvalitet kan fortfarande upprätthållas enligt kommunchef Richard Bjöörn.
- Vi har påverkan på flera verksamheter i vår kommun. Men det är på två boendena som situationen är allvarlig.

Publicerad av

Publicerad datum