logo

Avstå att besöka våra äldreboenden

Lillåsen i Hagfors.

Hagfors kommun vädjar till närstående att inte besöka något av kommunens äldreboenden på grund av smittoläget, och för att skydda de boende, närstående och kommunens personal.

Vi vädjar till närstående att tillsvidare helst avstå och besöka våra äldreboende i Hagfors kommun. Vi har ett stort antal bekräftade fall av covid-19 på Häggården i Råda och Lillåsen i Hagfors. Vi arbetar nu med åtgärder för att säkerställa vård- och omsorgsinsatser samt begränsa smittspridningen. Hagfors kommun har också gjort en hemställan till Folkhälsomyndigheten om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på äldreboendena.

- Vi får som kommun inte stänga våra äldreboenden, men jag vill verkligen vädja till närstående att tills vidare avstå att besöka närstående på boendena. Vi har ett allvarligt läge och ber om det här för att skydda de boende, er som närstående och vår personal, säger socialchef Maria Persson.

Hemställan har lämnats över till Folkhälsomyndigheten som beslutar om tillfälliga lokala besöksförbud äldreboenden. Besked kommer den 21 december. Bifallas beslutet, träder besöksförbudet i kraft 23 december och gäller i tre veckor.
- En åtgärd vi väl övervägt då den innebär stor påverkan på enskilda individer både våra boende och deras närstående. Det är så klart olyckligt är att detta sker kopplat till julhelgen men vi har ändå bedömt att motiven för ett besöksförbud är starkare. Undantag från förbudet görs om en boende har palliativ vård i livets slut, säger Maria Persson.
- Vi vill också vädja till närstående att inte boka besök innan att ett eventuellt besöksförbud beslutas nästa vecka. Vi har en allvarlig påverkan på personalbemanning och vill säkerställa att vi klara av att upprätthålla rutin för säkra besök i samband med palliativ vård, säger Maria Persson.

Publicerad av

Publicerad datum