logo

Nya lokala åtgärder för att bromsa smittspridningen

Älvstrandens Bildningscentrum

Hagfors kommun har beslutat att samtliga nationella gymnasieprogram och vuxenutbildningen i Hagfors ska fortsätta med fjärrundervisning till och med den 24 januari 2021.

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner. Utifrån det har Hagfors kommun beslutat stänga biblioteken för besök, stoppa uthyrning av idrottshallar och förlänga stängningen av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet. Dessutom ska de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors fortsätta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte. Samtliga åtgärder gäller till den 24 januari.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om ytterligare nationella restriktioner för att trycka ner smittspridningen. Åtgärderna presenterades den 18 december. Bland annat rekommenderas kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

För Hagfors kommun innebär det följande nya åtgärder som gäller till och med den 24 januari.

Hagfors och Kyrkhedens bibliotek stängda för besök tillsvidare, men det går fortsatt att använda flera av bibliotekens tjänster

» Hagfors och Kyrkhedens bibliotek stängda för besök tillsvidare

Fritidsgårdarna i Hagfors kommun stängde sin ordinarie verksamhet den 17 december och planerade att åter öppna igen den 10 januari 2021. Nu förlängs stängningen till och med den 24 januari. Fritidsgårdarna kommer att ställa om till aktiviteter med närvaro utomhus och i digital form

» Fritidsgårdarna stänger ordinare verksamhet

Öppna förskolans verksamhet på Familjecentralen i Hagfors är sedan tidigare stängd tillsvidare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
- Vi har beslutat att samtliga våra nationella gymnasieprogram och vuxenutbildningen i Hagfors ska fortsätta med fjärrundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte.

Det kommer att erbjudas utdelning av lunchlådor med start den 11 januari till de elever som har fjärrundervisning. Det går till så att eleverna anmäler senast klockan 12.00 dagen innan att de vill hämta mat från ett skolkök nästkommande dag. Matlådorna hämtas sedan på bestämda tider på Älvstrandens Bildningscentrum, Kyrkhedens skola, eller på skolan i Sunnemo respektive i Råda.

Följande ytterligare nationella restriktioner för att bromsa smittspridningen gäller till och med den 24 januari 2021.

• Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.


• Maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.


• Köpcentrum, butiker och gym behöver snarast sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Dessutom vidta åtgärder för att undvika trängsel.


• Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolan ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.


• All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.


• Från den 7 januari gäller rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten ska återkomma med detaljer innan det träder i kraft den 7 januari.


• Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all personal som kan ska arbeta hemma.

» Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum