logo

Fjärrundervisning för årskurs 7-9 vecka 2 och 3

Kyrkhedens skola

Elever på Kyrkhedens skola årskurs 7-9 och årskurs 7-9 på Älvstrandens Bildningscentrum kombinerar närundervisning med fjärrundervisning vecka 2 och 3.

När vårterminen 2021 börjar vecka 2 kommer årskurs 7-9 i Hagfors kommun att kombinera närundervisning med fjärrundervisning. Detta gäller till och med den 22 januari 2021.

Regeringen planerar att besluta om en förordningsändring som från och med måndag den 11 januari som gör det möjligt för kommunerna att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Utifrån detta har Hagfors kommun beslutat att elever i årskurs 7-9 vecka 2 och 3 ska kombinera närundervisning med fjärrundervisning.

- Vi har gjort anpassningar sedan tidigare och det här är ett sätt att ytterligare bidra till att minska smittspridningen och trängseln i våra skollokaler. Vi har också konsulterat Smittskydd Värmland innan vi tog beslutet. Närundervisningen kommer att kombineras med fjärrundervisning för årskurs 7-9 och beslutet gäller till och med den 21 januari, säger skolchef Jenny Dahlin.

Närundervisning kombinerat med fjärrundervisning

Beslutet innebär att elever i årskurs 7-9 på Kyrkhedens skola och Älvstranden Bildningscentrum under perioden 11 januari-22 januari kombinerar när- och fjärrundervisning enligt följande:

Vecka 2

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

Måndag 11 januari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Tisdag 12 januari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Onsdag 13 januari

Årskurs 7 + 9

Årskurs 8

Torsdag 14 januari

Årskurs 7 + 9

Årskurs 8

Fredag 15 januari

Årskurs 8 + 9

Årskurs 7
Vecka 3

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

Måndag 18 januari

Årskurs 8 + 9

Årskurs 7

Tisdag 19 januari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Onsdag 20 januari

Årskurs 7 + 8

Årskurs 9

Torsdag 21 januari

Årskurs 7 + 9

Årskurs 8

Fredag 22 januari

Årskurs 7 + 9

Årskurs 8

Elever i grundsärskolan är undantagna distansundervisningen. Elever i behov av särskilt stöd kommer att ha möjlighet att få undervisning på skolan, detta görs upp i samråd med mentor.

Alla elever kommer erbjudas att hämta en matlåda som lunch. Måndag 11 januari kan alla elever i årskurs 9 hämta en matlåda på närmaste skola.
Avhämtning sker:
ÄBC, klockan 11.30 - 12.30 (sidodörr matsal)
Kyrkheden, klockan 12.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Sunnemo, klockan 11.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Råda, klockan11.15 - 12.30 (baksidan vid dörren in till köket)

För övriga dagar gäller att man måste beställa matlåda senast klockan 12.00 dagen innan. Detta görs via ett formulär som skickas till alla elever. Vårdnadshavare kommer att få mer information under måndagen 11 januari. Vårdnadshavare eller elever som har frågor ska kontakta mentor eller rektor på aktuell skola.

» Regeringen ger högstadieskolor möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridning Länk till annan webbplats.

» Fjärrundervisning för gymnasieskolan från 11 januari

» Läsårstider 2020/2021 i Hagfors kommun

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum