logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 januari

Måndag den 11 januari hade kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från mötet så snart det är justerat.

Budgetuppföljning pekar mot högre plusresultat 2020

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om en budget för 2020 med ett
plusresultat på 21,3 mkr. När verksamhets- och budgetuppföljningen januari-november 2020 presenterades för kommunstyrelsen pekar prognosen för helåret mot ett plusresultat på +25,3 mkr. Det är drygt tre procent bättre än det budgeterade resultatet för 2020.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-november 2020. Det betonades dock att alla verksamheter ska se över sina kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunen säljer Primusfastigheten

Nu står det klart att Primusfastigheten i Hagfors får en ny ägare. Hagfors kommun säljer fastigheten för 3 950 000 kronor. Köpare är Almlunda Företagshotell i Hagfors, de har dock säte i Stockholm. De får tillträde till fastigheten den 1 april 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag på köpekontrakt upprättat mellan Hantverkaren 12 KB 916624-2215 och Almlunda Företagshotell i Hagfors AB 559079-9721.

Två lekplatser blir en på Gärdet

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att Hagfors kommun ska flytta en lekplats som idag ligger på Gustavsforsvägen till en plats inom bostadsområdet Gärdet. Flytten beror på att där lekplatsen finns idag kommer det framtida teknikhuset att byggas. På Gärdet har sedan tidigare Hagforshem en lekplats. Den läggs nu ihop med den kommunala lekplatsen som flyttas till Gärdet. Det blir alltså en lekplats av två och Hagfors kommun ska ansvara för den.

På den nya lekplatsen kommer att finnas gungställning, volträcke och ett bollplank.

Kostnaden för att ta bort befintliga lekplatser samt anlägga en ny lekplats och flytta befintlig utrustning inom området beräknas till cirka 350 000 kronor.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum