logo

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter och planeringen för kommande faser är igång

Spruta i arm

Vaccineringen mot covid-19 är igång i den första fasen. I den andra fasen kommer det att bli aktuellt med tidsbokning för de som rekommenderas vaccinering, främst personer 70 år eller äldre. I Hagfors kommun är man klar med första delen av vaccineringen på boendena och håller på med vård- och omsorgstagare som har hemtjänst. Vecka 3 börjar vaccineringen av personal.

I Hagfors kommun startade vaccinering 5 januari med vård- och omsorgstagare på kommunens äldreboenden.
- Det har gått väldigt bra med vaccineringen på äldreboendena. Där är vi klara med den första dosen och håller nu på med vård- och omsorgstagare som har hemtjänst. Det är en längre process på grund av de får sitt vaccin i hemmet och är fler till antalet. Parallellt ska vi även börja vecka 3 med vår egen personal som arbetar vårdnära, säger Isa Nyberg, medicinsk ansvarig sjukskötare i Hagfors kommun.

Hagfors kommun hjälper Region Värmland och utför vaccination i fas 1 på vård- och omsorgstagare på äldreboenden samt inom hemtjänst. Och i fas 2 av personal i kommunen som har vårdnära yrken samt LSS. Då tar kommunen kontakt för att planera eventuell vaccination. I vissa fall tar vi kontakt via telefon. Men vi begär aldrig ut några bankuppgifter då vaccinationen är kostnadsfri.

Region Värmland arbetar också intensivt för att inleda vaccinering av personal och för fas två av vaccineringen. Allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Syftet är att i det första skedet tidigt skydda grupper som löper störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. I det andra skedet handlar det om att förhindra spridning av sjukdomen i samhället, säger Ingemar Hallén smittskyddsläkare på Region Värmland.

Tidsbokning via webb och telefon i fas 2

I den andra fasen som startar i februari kommer det vara möjligt för den som ska vaccineras enligt prioriteringsordningen att boka tid för vaccination digitalt. Den digitala tidbokningen kräver e-legitimation. Det ska också att finnas ett särskilt telefonnummer för tidsbokning för den som inte har möjlighet att boka tid via webben. – Vi kommer att erbjuda tidsbokning både digitalt och via telefon så att det ska vara enkelt för alla att boka sin tid. Det kommer att vara möjligt att boka tiden från den första februari och vi planerar att starta vaccineringen från mitten av februari, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare på Region Värmland.

Vaccineringen kommer att ske på vaccinationsmottagningar i länet och planeringen för detta pågår. Alla regioner samarbetar kring informationen på webbplatsen 1177.se. Det är inte möjligt att boka tid via vårdcentralens telefonrådgivning eller sjukvårdsrådgivningen vi telefon på 1177.

I fas 2 rekommenderas vaccination av övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först. Även personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare erbjuds vaccination i den här fasen.

I den tredje fasen ska vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper. I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp. Något som Region Värmland tror kan ske från mitten av april.

Skydd mot sjukdom och hindra smittspridning
Målet med vaccinering är att befolkningen ska få ett skydd mot sjukdom och hindra smittspridning.
– Alla kommer att erbjudas vaccin men de mest sårbara går först. Vaccinet är den viktigaste faktorn för att bekämpa pandemin, men det kommer fortsatt att vara oerhört viktigt att följa de allmänna rekommendationerna om god handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma när man är sjuk. På så vis minskar vi dessutom risken för ökad belastning på hälso- och sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert.

Läs mer om vaccin mot covid-19

» Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Så fungerar vaccin Länk till annan webbplats.

» På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns Länk till annan webbplats.

» Folkhälsomyndigheten om vaccinationer mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Läkemedelsverket om vacciner mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Region Värmland om vaccinationer mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum