logo

Enkät gav miljö- och bygg värdefulla synpunkter

Bygge av ett hus.

Handläggningstiden för bygglov i Hagfors kommun ligger i snitt på tre veckor. Nu siktar man på att bli ännu snabbare med handläggningen.

Det är enkelt att komma i kontakt med kommunens miljöavdelning och få hjälp. Det visar svaren i en enkät som skickades ut till alla som varit i kontakt med avdelningen under 2020. Av de 132 personer som fick enkäten var det 38 procent som svarade. Trots den låga svarsfrekvens är miljö- och byggchefen nöjd med resultatet.

– Även om vi önskat att fler hade svarat är vi mycket nöjda med de synpunkter vi fick från 50 personer som hade varit i kontakt med miljö- och byggavdelningen under 2020. De som svarat på enkäten är också mestadels väldigt nöjda med miljö- och byggavdelningen, säger miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic.

Några exempel på frågeställningar i enkäten är:

Hur kontaktade du oss första gången?
Var det lätt att få tag på rätt handläggare?
Hur upplevde du handläggningstiden?

Miljö- och byggavdelningen arbetar inom ett brett område med exempelvis bygglov, livsmedel, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Samtidigt som man ska utöva tillsyn och bevilja tillstånd vill man att invånare och företagare ska känna att de får bra service och bemötande.

Snabbt svar på bygglov

Enligt lag ska en bygglovsansökan handläggas inom 10 veckor. I Hagfors kommun går oftast mycket snabbare. Handläggningstiden för bygglov ligger i snitt på tre veckor från att handlingarna är kompletta. Men miljö- och byggavdelningen vill bli ännu snabbare.
– Vi ska jobba för att förkorta handläggningen av bygglov med ytterligare en vecka i framtiden, lovar miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic.

Fler ansöker digitalt

Den ökade digitaliseringen har medfört att invånare och företagare i större utsträckning använder sig av Hagfors.se och de e-tjänster som finns. Något som miljö och byggchefen uppskattar.
– Efter att vi införde e-tjänster har 68 procent av bygglovsansökningarna inkommit digitalt. Vi jobbar kontinuerligt med att förenkla språket, ansökningsblanketter och informationsmaterial och enkätsvaren visar att man uppskattar det.

– Jag vill tacka alla kunniga och engagerade medarbetare på miljö- och byggavdelningen som hjälper näringslivet att etablera sig och växa i Hagfors kommun. Samtidigt jobbar man för säkra livsmedel, god miljö, frisk luft, rent vatten och levande skogar och sjöar, säger en nöjd miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic.

Publicerad av

Publicerad datum