logo

Åter möjligt att hyra idrottshallar - för aktiviteter för barn födda 2005 och senare

Uddeholm Arena

Från den 25 januari är det åter möjligt att att hyra kommunala idrottshallar/anläggningar och ishall för att utöva träning för barn födda 2005 och senare.

Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Det är en av de nya rekommendationerna som regeringen meddelade 21 januari. Hagfors kommun kommer att åter hyra ut idrottshallar och anläggningar, både utomhus och inomhus, till föreningar för aktiviteter för barn födda 2005 och senare. Även kulturskolan och fritidsgårdar i kommunen ska ha verksamhet i gång för samma målgrupp. Detta gäller från och med 25 januari.

- Från och med 25 januari är det åter möjligt att vara i våra kommunala idrottshallar/anläggningar och ishall för att utöva träning för barn födda 2005 och senare. Det är dock viktigt att i samband med aktiviteterna fortsatt följa de allmänna rekommendationerna för att motverka smittspridning. Ansvaret för att träningarna sker smitt säkert och att barnen är 16 år eller yngre ligger hos föreningarna. säger Lars Sätterberg utvecklingschef i Hagfors kommun.

Även kulturskolan och fritidsgårdarna i kommunen kommer att öppna upp verksamhet för födda 2005 och senare. Fortsatta anpassningar kommer dock att göras även för dessa verksamheter.

» Regeringen om förlängning av nationella restriktioner Länk till annan webbplats.

Förlängning av nationella restriktioner och nya rekommendationer (gäller från 25 januari)

• Den 20 november 2020 trädde en förordning i kraft som innebär att serveringsställen som exempelvis restauranger och barer inte tillåts servera alkohol efter klockan 22. Sedan den 24 december 2020 gäller förbudet från och med klockan 20. Regeringen beslutar att förlänga detta förbud till och med den 7 februari 2020.

• Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett uppdrag till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men förlängs till och med den 7 februari 2021.

• Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

• Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel ofta förekommer. Detta kommer att gälla våren ut.

• Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

• Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

• Regeringen ger Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Publicerad av

Publicerad datum