logo

Gymnasieskolan fortsätter med delvis fjärrundervisning till 1 april

Älvstranden Bildningscentrum

Gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 i Hagfors får fortsätta att kombinera närundervisning på plats i skolan med fjärrundervisning. Årskurs 3 övergår till närundervisning fullt från vecka 7. Det nya beslutet för gymnasieskolan i Hagfors gäller från 22 februari men med successiv övergång till närundervisning 100 procent från 2 april. Om det sker förändringar av nationella rekommendationer kan detta beslut behöva att ändras.

Den 21 januari kom en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att landets gymnasieskolor ska fortsätta med fjärr-/distansundervisning kombinerat med närundervisning till åtminstone den 1 april men gradvis återgå till närundervisning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Fjärrundervisning ska ske under hela perioden, men som lägst uppgå till 20 procent

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation har Hagfors kommun sedan tidigare beslutat om fjärrundervisning i kombination med närundervisning under vecka 4-8 för gymnasieskolan.

Nu har man tagit beslut om en förlängning till och med den 1 april. Det för att fortsatt minska trängsel i skolan och i kombination med övriga anpassningar minska smittspridningen.
- Det nya beslutet gäller från 22 februari till den 1 april. Det blir fortsatt fjärrundervisning i kombination med närundervisning för årskurs 1 och 2. Successivt ska man återgå till närundervisning och vår förhoppning är att ha det fullt ut för alla elever från april månad. Men det är under förutsättning att smittoläget inte förändras. Vi har fortsatt kvar tidigare anpassningar för att minska smittspridningen och vi har dialog med Smittskydd Värmland för att få stöd i våra beslut, säger skolchef Jenny Dahlin.

Årskurs 3 har bara närundervisning från vecka 7

- Däremot årskurs 3 kommer att ha närundervisning fullt ut redan från den 15 februari. Det beror på att vi ser en stor risk med att sistaårseleverna inte kan få ut sin examen om de fortsätter ha fjärrundervisning, förklarar skolchef Jenny Dahlin.

Närundervisning i kombination med fjärrundervisning för de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors vecka 6-13 ser ut enligt följande:

Vecka

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

6

Årskurs 2

Årskurs 1 + 3

7

Årskurs 1 + 3

Årskurs 2

8

Årskurs 2 + 3

Årskurs 1

10

Årskurs 1 + 3

Årskurs 2

11

Årskurs 2 + 3

Årskurs 1

12

Årskurs 1 + 3

Årskurs 2

13

Årskurs 2 + 3

Årskurs 1

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

» Folkhälsomyndigheten om gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet Länk till annan webbplats.

» Gymnasieelever kombinerar närundervisning och fjärrundervisning från 25 januari

Förlängda nationella restriktioner och nya rekommendationer
(gäller från 25 januari)

  • Förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 som infördes den 24 december 2020 har nu förlängts till den 7 februari 2021 på grund av fortsatt hög smittspridning.

  • Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men kommer nu att förlängas till och med den 7 februari 2021.

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

  • Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i sådan kollektivtrafik där sittplats inte kan bokas. Rekommendationen gäller vardagar kl 7-9 samt 16-18 och förlängs nu att gälla våren ut.

  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Observera dock att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens uppmaning om fortsatt nedstängning.

  • Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

  • Regeringen kommer därutöver att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

    Restriktionerna kommer att utvärderas varannan vecka.

Publicerad av

Publicerad datum