logo

Närundervisning fullt ut för årskurs 7-9 från 8 februari

Kyrkhedens skola

Från och med vecka 6 år det åter närundervisning fullt ut som gäller för grundskolan årskurs 7-9 på Kyrkhedens skola i Ekshärad, på bilden, och Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors.

Från den 8 februari kommer alla elever i grundskolan årskurs 7-9 i Hagfors kommun att återigen ha närundervisning på plats i skolan. Detta efter att eleverna under en period fått kombinera fjärrundervisning med närundervisning. Nu är dock smittläget i Hagfors kommun väldigt lågt vilket gör att högstadieelever kan återgå till närundervisning.

Efter att ha haft fjärrundervisning helt för årskurs 7-9 de sista två skoldagarna på höstterminen 2020 har eleverna i årskurs 7-9 från vårterminens start turats om med att ha fjärrundervisning, en årskurs i taget, två dagar åt gången under vårterminens fyra första veckor.

Från vecka 6, det vill säga från 8 februari kommer alla elever i grundskolan åk 7-9 i Hagfors kommun att övergå till närundervisning fullt ut.
- Smittläget i Värmland är mycket lågt och då särskilt i vår kommun, vilket är mycket glädjande. Det gör att Smittskydd Värmland inte längre rekommenderar grundskolorna att bedriva fjärrundervisning. Men skolorna arbetar vidare med de anpassningar som görs kopplade till trängsel och dessa utvärderas löpande och justeras vid behov, säger skolchef Jenny Dahlin.

Stanna hemma vid symtom

Men det är fortsatt oerhört viktigt att alla respekterar och stannar hemma från skolan om man har minsta symptom. Och att man då också provtas.
- Vi vill att ni snarast kontaktar skolan (mentor, skolsköterska eller rektor) om provsvaret skulle vara positivt. Detta för att vi snabbt ska kunna upptäcka om smitta sprids i våra verksamheter och att vi då kan ta kontakt med Smittskydd Värmland för att samråda om lämpliga åtgärder för enskild klass, årskurs eller skola, säger Anja Heidkamp, rektor Älvstranden Bildningscentrum 7-9, Patric Svensson, rektor Kyrkhedens skola 4-9 och skolchef Jenny Dahlin.
- Det är även viktigt att ni tillsammans hemma pratar om vikten av att hålla avstånd och följa de riktlinjer och rekommendationer som finns. Tillsammans kan vi se till att fortsätta hålla smittan på avstånd och att våra barn/elever får fortsätta gå i skolan, säger rektorer och skolchef.

Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor kontakta er mentor eller rektor på respektive skola.

Publicerad av

Publicerad datum