logo

Viktig information om sportlovet från Smittskydd Värmland

Vinter i skogen

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland, även i Hagfors kommun. I detta läge betonar Smittskydd Värmland att det är viktigt att vi fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer.

Värmland står just nu i ett avgörande läge där ytterligare ökning kan innebära en tredje våg med stor belastning i sjukvården och ett hot mot enskildas hälsa och liv. Vi har alla ett personligt ansvar att nu förhindra ytterligare smittspridning.

Vaccinationerna kan erbjudas allt fler successivt närmaste månaderna men tänk på att majoriteten av befolkningen ännu är ovaccinerade. Ju fler som bli vaccinerade desto större effekt kommer det att få på pandemins följdverkningar.

Det viktigaste i detta läge är att begränsa sina nära kontakter så mycket som möjligt. Om man inte begränsar sina kontakter finns det en stor risk för ökad smittspridning. Det förekommer även i Värmland virusvarianter som är mer smittsamma än den ursprungliga, vilket skärper vikten av att minska sina kontakter och att följa gällande rekommendationer.

» Nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Smittskydd Värmland vill också påminna om vikten av att ta prov vid symtom. Även om man är vaccinerad ska man stanna hemma i väntan på provsvar.

Inför stundande sportlov vill Smittskydd Värmland mana till stor försiktighet och eftertanke.

Planera sportlovsaktiviteter med omsorg. Undvik framför allt inomhusaktiviteter där det riskerar att bli trångt och tänk på att smittspridningen kan ske även utomhus om man inte håller avstånd.

Överväg att skjuta upp skidsemestern till nästa år. Om man ändå reser är det var och ens ansvar att resa säkert och att följa de regler som gäller på resmålet, men också under resan.

 • Planera resan och ordna så att stopp längs vägen på mackar, butiker och serveringsställen i möjligaste mån kan undvikas.
 • I planeringen av resan ingår också att undvika att resa när alla andra gör det, t.ex. på stugbytardagar.
 • Om stopp måste göras; följ de regler som finns på mackar, butiker och serveringsställen för att undvika trängsel:
  - Gå in i omgångar – inte hela sällskapet samtidigt.
  - Gå inte in alls om det redan är mycket folk i lokalen.
 • Dela inte boende med andra än de som normalt ingår i hushållet.
 • Följ de regler som finns på resmålet och skidanläggningen ni åker till.
 • Om du får symtom – ta prov och isolera dig i väntan på provsvar.

Den som inte kan eller vill följa gällande regelverk ska stanna hemma.

Stannar du kvar på hemmaplan i Hagfors under sportlovet så tag gärna en promenad i naturen i vår kommun. Vill du gå längre så packa en matsäck. Det finns fina grillplatser runt om i kommunen, men tänk på att du kan behöva ta med egen ved.

» Mer information om vandring och aktiviteter i Hagfors kommun under sportlovet Länk till annan webbplats.

Det finns en nationell rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafik under rusningstrafik.

Var smittas man?

I smittspårningarna framkommer att de flesta med covid-19 blir smittade av sina hushållskontakter och på arbetsplatser.

 • På de arbetsplatser där det är inte möjligt att jobba hemifrån gäller:
 • Undvik fysiska möten. Håll digitala möten.
 • Om fysiska möten måste hållas, minimera antalet personer som deltar och undvik små lokaler/mötesrum. Håll två (2) meters avstånd.
 • Stanna hemma vid symtom. Obs! många med covid-19 har endast milda symtom.
 • Ta prov vid symtom. Isolera dig i väntan på provsvar.
 • Håll god handhygien.
 • Städa lokalerna ofta och torka av ytor som man vidrör med händerna (ljusknappar, dörrhandtag, bord, tangentbord, kaffeautomat, mikrovågsugn med mera) med ytdesinfektionsmedel eller rengöringsmedel flera gånger per dag.

» Läs här om hur du tar prov (1177.se) Länk till annan webbplats.

Res inte om det inte går att undvika trängsel under resan eller på resmålet. Detta gäller oavsett vart man reser. På tider och dagar då många reser är det svårare att undvika trängsel under resan.

Vid utlandsresor gäller ett särskilt regelverk.

» Här kan du läsa mer om vad som gäller efter utlandsresa (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Det har nyss konstaterats smittspridning av muterat, mer smittsamt virus i Sälen. Smittspridning förekommer även i anslutning till vistelse på andra skidorter runt om i Sverige.

Gymnasieskolorna och högstadieskolorna i Värmland tillämpar sedan vårterminens början distansundervisning i varierande grad utifrån lokala förutsättningar att undvika trängsel samt det epidemiologiska läget.

Smittskydd Värmland har för närvarande ingen rekommendation att skolorna ska tillämpa enbart distansundervisning veckan efter sportlovet i Värmland.

I nuläget ser Smittskydd Värmland inga stora smittspridningar i grund- och gymnasieskolor och antalet smittade ungdomar i åldrarna 13-15 år respektive 16-19 år har inte ökat senaste tiden, snarare ser vi just nu en nedgång av antalet smittade i dessa åldersgrupper. Läget följs noggrant och har beredskap att snabbt vidta åtgärder om läget påtagligt skulle försämras. I ett sådant läge kan Smittskydd Värmland rekommendera huvudmännen för skolorna att öka andelen alternativt helt tillämpa distansundervisning.

» Rekommendationer till skolorna i Värmland Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum