logo

Fjärrundervisning vecka 10 för årskurs 7-9 på ÄBC

Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors

Vecka 10 ska eleverna i årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum ha fjärrundervisning.

Eleverna i årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum kommer att ha fjärrundervisning vecka 10. Anledningen är många fall av covid-19 senaste veckan kopplat till enheten 7-9 på ÄBC. Hagfors kommun har tagit beslutet i samråd med Smittskydd Värmland i syfte att minska smittspridningen.

- Vi har fått kännedom om ett större antal konstaterade fall av covid-19 som direkt är kopplade till årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum. Därför har vi efter samråd med Smittskydd Värmland beslutat att eleverna i årskurs 7-9 ska ha fjärrundervisning 8 mars till och med 12 mars, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Vi gör det här för att minska smittspridningen och ser parallellt med detta återigen över anpassningarna i verksamheterna. Under nästa vecka ska vi göra en ny avstämning med Smittskydd Värmland. Utifrån denna tas eventuellt nya beslut gällande vecka 11 och vi följer noggrant utvecklingen och har stor beredskap kring andra verksamheter, säger skolchef Jenny Dahlin.

- Det är utifrån smittläget oerhört viktigt att alla nu minskar sina kontakter, håller avstånd, är noga med handhygien, stannar hemma om man är sjuk och tar test vid symptom. Vid positivt svar uppmanas vårdnadshavare att kontakta skolan. Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa spridningen i vårt samhälle, uppmanar Jenny Dahlin.

Elever i grundsärskolan är undantagna fjärrundervisningen. Skolan bedömer om enskilda elever har behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever.

Alla elever erbjuds att hämta en matlåda som lunch på närmaste skola.
Avhämtning sker:
ÄBC: 11.30 - 12.30 (sidodörr matsal)
Sunnemo: 11.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Råda 11.15 - 12.30 (baksidan vid dörren in till köket)

För att få matlåda gäller att man måste beställa denna senast klockan 12.00 dagen innan. Detta görs via ett formulär som skickas till alla elever. Vårdnadshavare eller elever som har frågor ska kontakta mentor eller rektor.

» Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen Länk till annan webbplats.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum