logo

Ingen närundervisning vecka 10 på ÄBC

Älvstranden Bildningscentrum

Ökad smittspridning gör att beslut har tagits om ingen närundervisning på Älvstranden Bildningscentrum vecka 10.

Fredag den 5 mars fick Hagfors kommun kännedom om fler nya fall av covid-19 kopplade till skolenheter på Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC). Därför har Hagfors kommun, efter ny rekommendation från Smittskydd Värmland, beslutat att stänga all närundervisning på ÄBC vecka 10. Årskurs 4-9 och gymnasieskolan övergår fullt ut till fjärrundervisning. Årskurs F-3 håller stängt.

Sedan tidigare har Hagfors kommun beslutat om fjärrundervisning vecka 10 för årskurs 7-9. Nu har nya fall av covid-19 konstaterats kopplat till andra skolenheter på ÄBC.
- Vi fick fredag den 5 mars kännedom om flera nya konstaterade fall av covid-19 som har direkt koppling till andra skolenheter på ÄBC. Därför har vi efter ny rekommendation från Smittskydd Värmland beslutat att stänga ner all närundervisning på ÄBC vecka 10. Årskurs F-3 håller stängt. I övrigt är det fjärrundervisning som gäller, säger skolchef Jenny Dahlin.

- Sammanlagt har vi i dagsläget 44 konstaterade fall bland personal och elever på ÄBC. Läget kan dock snabbt förändras och vi följer noggrant utvecklingen. Vi har beredskap att göra ytterligare åtgärder om det behövs i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19, säger skolchefen.

Elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är undantagna fjärrundervisningen. Skolan bedömer om enskilda elever har behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever.
- Vårdnadshavare och elever kan naturligtvis också ta kontakt med enhetens rektor om man ser behov av närundervisning säger Jenny Dahlin.

- Det är utifrån smittläget oerhört viktigt att alla nu minskar sina kontakter, håller avstånd, är noga med handhygien, stannar hemma om man är sjuk och tar test vid symptom. Vid positivt svar uppmanas vårdnadshavare att kontakta skolan. Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa spridningen i vårt samhälle, uppmanar Jenny Dahlin.

Följande gäller för Älvstranden Bildningscentrum vecka 10

  • Årskurs F-3 hålls stängt under v.10. Fritidsplats erbjuds till barn vars vårdnadshavare har behov utifrån arbete.
  • Årskurs 4-6 övergår till fjärrundervisning för eleverna på enheten under vecka 10. Även här erbjuds fritidsplats till barn vars vårdnadshavare har behov utifrån arbete.
  • Årskurs 7-9 har enligt tidigare beslut från 4 mars fjärrundervisning vecka 10.
    Gymnasieskolan samt introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen övergår till fjärrundervisning fullt ut vecka 10.

Anmälan om fritidsplats för vårdnadshavare med behov av fritidshemsplats utifrån arbete görs via formulär i information som gått ut till vårdnadshavare via Tietos app. Vid frågor kring detta kontaktas respektive rektor.

Elever i åk 1-3 erbjuds hämta skolmaterial under måndag eftermiddag. Mer information kommer via mentor.

Stor del av fritidsverksamheten under vecka 10 kommer ske utomhus för att än mer minska risken för smittspridning. Lunch och mellanmål serveras ute. Utifrån detta behöver barnen på fritids vara klädda för utomhusaktiviteter.

Alla elever i årskurs 4-9 samt gymnasieskolan erbjuds att hämta en matlåda som lunch på närmaste skola. Avhämtning sker:
ÄBC: 11.30 - 12.30 (sidodörr matsal)
Sunnemo: 11.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Råda: 11.15 - 12.30 (baksidan vid dörren in till köket)
Kyrkheden: 11.30 - 12.30 (lastkaj)

För att få matlåda gäller att man måste beställa denna senast klockan 12.00 dagen innan (för att få matlåda måndag gäller sista beställning klockan 17.00 söndag). Detta görs via ett formulär som skickas till alla elevers e-mejladress eller för elever på gymnasiet via elevsite. Vårdnadshavare eller elever som har frågor ska kontakta mentor eller rektor på aktuell skola.

Elever i årskurs F-3 erbjuds inte matlåda utifrån att skolenheten hålls stängd.

Kulturskola riktad mot elever på ÄBC från årskurs 4 övergår till digital undervisning vecka.10. Fritidsgård Hagfors fortsätter med digitala aktiviteter samt aktiviteter utomhus.

» Fjärrundervisning vecka 10 för årskurs 7-9 på ÄBC

» Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen Länk till annan webbplats.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum