logo

Återgång till närundervisning vecka 11 för F-3 och årskurs 4-6

Älvstranden Bildningscentrum

Från och med vecka 11 kommer F-3 och årskurs 4-6 att återgå till närundervisning på Älvstranden Bildningscentrum.

Från och med den 15 mars återgår F-3, årskurs 4-6 och introduktionsprogrammet på Älvstranden Bildningscentrum till närundervisning. Årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning även vecka 11.

Hagfors kommun har efter rekommendation från Smittskydd Värmland beslutat att förskoleklass upp till årskurs 6 på Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC) ska återgå till undervisning på plats i skolan. Elever i årskurs 7-9 och på gymnasieskolan får fortsätta med fjärrundervisning.

- Vi har i dagsläget 18 nya konstaterade fall av covid-19 under vecka 10 bland personal och elever på ÄBC. Majoriteten av fallen är kopplade till årskurs 7-9 och gymnasiet. Utifrån det och rekommendation från Smittskydd Värmland har vi beslutat att årskurs 7-9 och gymnasiet fortsätter med fjärrundervisning även vecka 11. All övrig skolverksamhet på ÄBC återgår till närundervisning från och med måndag 15 mars. Vi kommer också att göra ytterligare anpassningar för att undvika att trängsel uppstår på skolan, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Om smittläget tillåter kommer vi vecka 12 att öppna upp närundervisning för prioriterade årskurser. I mitten av nästa vecka har vi en ny avstämning med Smittskydd Värmland och därefter tar vi ett nytt beslut, säger skolchefen.

Minska dina kontakter och håll avstånd

Solchefen påminner om att det utifrån smittläget är fortsatt mycket viktigt att alla nu verkligen minskar sina kontakter, håller avstånd, är noga med handhygien, stannar hemma om man är sjuk och tar test vid symptom. Vid positivt svar uppmanas vårdnadshavare att kontakta skolan.
- Nu måste vi alla tillsammans hjälpas åt för att stoppa smittspridningen i vårt samhälle, säger Jenny Dahlin med emfas.

Följande gäller för Älvstranden Bildningscentrum vecka 11

  • Årskurs F-3 återgår till närundervisning.
  • Årskurs 4-6 återgår till närundervisning.
  • Årskurs 7-9 fortsätter med fjärrundervisning.
  • Introduktionsprogrammen återgår till närundervisning.
  • Gymnasieskolan och vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning.
  • Grundsärskolan och gymnasiesärskolan fortsätter med närundervisning.

Alla elever i årskurs 7-9 samt gymnasieskolan erbjuds att hämta en matlåda som lunch på närmaste skola. Avhämtning sker:
ÄBC: 11.30 - 12.30 (sidodörr matsal)
Sunnemo: 11.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Råda: 11.15 - 12.30 (baksidan vid dörren in till köket)
Kyrkheden: 11.30 - 12.30 (lastkaj)

För att få matlåda gäller att man måste beställa denna senast klockan 12.00 dagen innan (för att få matlåda måndag gäller sista beställning klockan 17.00 söndag). Detta görs via ett formulär som skickas till alla elevers e-mejladress eller för elever på gymnasiet via elevsite. Vårdnadshavare eller elever som har frågor ska kontakta mentor eller rektor på aktuell skola.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum