logo

Fortsatt fjärrundervisning vecka 12 för årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Älvstranden Bildningscentrum

Årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till den 26 mars.

Årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till den 26 mars. Beslutet att förlänga fjärrundervisningen även vecka 12 har Hagfors kommun tagit efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

- De nya fall av covid-19 på ÄBC som kommit under senare delen av förra veckan och början på vecka 11 har övervägande koppling till årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Vi har också en stor samhällsspridning i Hagfors kommun. Därför har vi utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland tagit beslut om att 7-9 och gymnasieskolan fortsätter med fjärrundervisning en vecka till, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Vi hoppas att smittläget tillåter att vi vecka 13 kan öppna upp för närundervisning i vissa prioriterade årskurser och grupper. Under vecka 12 har vi en ny avstämning med Smittskydd Värmland och därefter tar vi ett nytt beslut, säger skolchef Jenny Dahlin.

Håll avstånd och provta dig vid symtom

Det råder stor samhällssmitta i Hagfors kommun. Därför är det fortsatt viktigt att följa de allmänna rekommendationer som finns och framför allt hålla avstånd.
Region Värmland har nu möjliggjort, utifrån den ökade smittspridningen i Värmland, att även elever i åldrarna 13-15 år kan boka egenprovtagning. Det är viktigt att alla de som har närkontakter eller uppvisar symptom provtar sig. Provtagning är också viktigt för smittspårning. Egenprovtagning bokas via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se eller i appen 1177 Vårdguiden.

» Läs mer om provtagning och hur du bokar provtagning Länk till annan webbplats.

» Nationella allmänna råd och rekommendationer för minskad spridning av covid-19

Följande gäller för Älvstranden Bildningscentrum vecka 12

  • Årskurs F-6 har fortsatt närundervisning i skolan.
  • Åk 7-9 har fortsatt fjärrundervisning. Mer information kommer via mentor.
  • Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har fortsatt fjärrundervisning. Mer information kommer via mentor.
  • Introduktionsprogrammen har närundervisning på skolan

Alla elever i årskurs 7-9 samt gymnasieskolan erbjuds att hämta en matlåda som lunch på närmaste skola. Avhämtning sker:
ÄBC: 11.30 - 12.30 (sidodörr matsal)
Sunnemo: 11.00 - 12.30 (lastkaj, ring på klocka)
Råda: 11.15 - 12.30 (baksidan vid dörren in till köket)
Kyrkheden: 11.30 - 12.30 (lastkaj)

För att få matlåda gäller att man måste beställa denna senast klockan 12.00 dagen innan (för att få matlåda måndag gäller sista beställning klockan 17.00 söndag). Detta görs via ett formulär som skickas till alla elevers e-mejladress eller för elever på gymnasiet via elevsite. Vårdnadshavare eller elever som har frågor ska kontakta mentor eller rektor på aktuell skola.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum