logo

Storsatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg i Värmland

Nu ska vården och omsorgen i Värmland tillsammans komma närmare individen. Det ska ske genom att Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en Nära vård. En omställning som involverar alla värmlänningar och förändrar hälso- och sjukvården i grunden.

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Omställningen innebär att byta fokus från ”Vad är fel på dig?” till ”Vad är viktigt för dig?”.

Syftet är att tillsammans ska vården och omsorgen finnas närmare individen. Nära vård är inte en ny organisation eller ett nytt namn på dagens primärvård, även om primärvården utgör ett nav i den nära vården. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med växande befolkning och förändrad ålderssammansättning.

- Vi i kommunerna ska tillsammans med Region Värmland arbeta för att komma närmare individen. Detta är ett är mycket intressant och spännande satsning för att utveckla arbetet med hälsa, vård och omsorg i Värmland, säger Maria Persson socialchef i Hagfors kommun.

Publicerad av

Publicerad datum