logo

Vecka 13 blir det närundervisning för fler elever på ÄBC

Älvstranden Bildningscentrum

Från och med vecka 13 återgår årskurs 9 på Älvstranden Bildningscentrum och sistaårseleverna på gymnasieskolan till närundervisning.

Årskurs 9 på Älvstranden Bildningscentrum och årskurs 3 i gymnasieskolan återgår till närundervisning från den 29 mars. Årskurs 7-8 och årskurs 1-2 på gymnasieskolan fortsätter med fjärrundervisning vecka 13 och vecka 15. Beslutet att öka andelen undervisning på plats i skolan har Hagfors kommun tagit efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

- Antalet konstaterade fall med koppling till de skolenheter på ÄBC som nu har fjärrundervisning har minskat. Smittskydd Värmland bedömer att smittläget är sådant att vi successivt kan återgå till närundervisning. Därför har vi beslutat att årskurs 9 och årskurs tre på gymnasiet ska ha närundervisning fullt ut från 29 mars. Däremot fortsätter årskurs 7 och 8 samt övriga årskurser i gymnasieskolan och större delen av vuxenutbildningen med fjärrundervisning även vecka 13 och vecka 15. Vecka 14 har verksamheterna stängt för påsklov, säger skolchef Jenny Dahlin.
- Vi fortsätter samtidigt med lokala anpassningar för att undvika trängsel i skolans lokaler. Om smittspridningen tar ny fart är vi beredda att snabbt fatta beslut om nya åtgärder, säger skolchef Jenny Dahlin.

Följande gäller för Älvstranden Bildningscentrum vecka 13 och 15

  • Årskurs F-6 har närundervisning i skolan.
  • Årskurs 9 återgår till närundervisning i skolan.
  • Årskurs 7-8 har fortsatt fjärrundervisning.
  • Gymnasieskolans årskurs 3 återgår till närundervisning i skolan.
  • Gymnasieskolans årskurs 1-2 och vuxenutbildningen har fortsatt fjärrundervisning. Prioriterade grupper eller individer inom Komvux/ SFI kan i samråd med rektor tas in till skolan vid stort behov.
  • Introduktionsprogrammen har närundervisning på skolan.

Elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är undantagna fjärrundervisningen.

Skolan bedömer elevers behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever i de fall där vi ser att närundervisning ändå är det bästa alternativet. Vårdnadshavare och elever kan naturligtvis också ta kontakt med enhetens rektor om man ser detta behov.

Matlådor kommer erbjudas till elever under de dagar då de har fjärrundervisning.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum