logo

Föreningen Värmländsk kultur har utsett 2021 års ungdomsstipendiater

Värmländsk Kulturs ungdomsstipendium tilldelas i år Samuel Nilsson, initiativtagaren och drivkraften bakom Föreningen Skildra i Ekshärad och teaterstuderande skådespelaren Siri Bengtén bördig från Karlstad.

Samuel Nilsson samlar in berättelser och vill föra kulturen vidare till nya generationer.

Samuel Nilsson är starkt engagerad i projektet Ekshärad i sagor och sägner, ett projekt som bedrivs av föreningen Skildra, vars syfte är att bevara, återberätta och modernisera muntliga och skriftliga berättelser på lokal nivå. Samuel får priset för sina kulturella insatser i att samla, förmedla och modernisera lokala berättelser.

Siri Bengtén, uppväxt i Tolita och Karlstad, har framträtt på många scener, gått olika typer av teaterutbildningar och även själv skrivit manus, regisserat och producerat teater.

Båda har ytterligare utbildningar på gång, och får här ett ekonomiskt tillskott på 10 000 respektive 5 000 kronor.

Värmländsk kulturs ungdomsstipendium delas vartannat år ut till utbildning och forskning inom det kulturella området eller som belöning för kulturella insatser i Värmland. Stipendiepengarna hämtas ur Värmländsk kulturs ungdomsfond till Johan Backlunds minne.

Publicerad av

Publicerad datum