logo

Fjärrundervisning vecka 13 för årskurs 7-9 på Kyrkheden

Kyrkhedens skola i Ekshärad.

Eleverna i årskurs 7-9 på Kyrkhedens skolan får övergå till fjärrundervisning vecka 13.

Eleverna i årskurs 7-9 på Kyrkhedens skola övergår till fjärrundervisning vecka 13. Anledningen är att ytterligare fall av covid-19 kopplade till klasser i årskurs 7-9 bekräftats under helgen. Hagfors kommun har tagit beslutet efter rekommendation från Smittskydd Värmland som en säkerhetsåtgärd för att minska smittspridningen.

- Sedan tidigare har en klass på högstadiet på Kyrkhedens skola haft fjärrundervisning vecka 12. Men under helgen har vi fått vetskap om nya bekräftade fall av covid-19 med koppling till andra klasser i årskurs 7-9 på skolan. Dessutom har flera personer testat sig men ännu inte fått provsvar. Därför har vi utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland som en säkerhetsåtgärd beslutat att samtliga sex klasser i årskurs 7-9 på Kyrkhedens skola får ha fjärrundervisning 29 mars till och med 1 april.
- Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och har beredskap att snabbt ta nya beslut i syfte att bromsa smittspridningen, säger skolchef Jenny Dahlin.

Elever i grundsärskolan är undantagna fjärrundervisningen. Skolan bedömer om enskilda elever har behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum