logo

Kör ditt barn A-traktor? Var intresserad och prata med hen om vad som gäller i trafiken

A_traktor

En A-traktor kan betyda frihet för många ungdomar och kan vara en bra skola inför att man får körkort för bil. Men om man inte följer de lagar och regler som finns kan en A-traktor vara livsfarlig, både för de som kör och omgivningen. Kommunpolis Caroline Eriksson uppmanar föräldrar till barn som kör A-traktor att tala med sina barn och ge dem stöd i användandet av sitt fordon.

- Har ditt barn en A-traktor som sitt intresse behöver du som förälder vara lika intresserad av deras fordon som du är av ditt eget. Från polisen vill vi ge dig som förälder till barn som kör A-traktor stöd för att ni ska kunna ta rätt beslut och säga rätt saker till era barn. Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom en levande dialog om vad du som förälder förväntar dig av ditt barn. Om du är påläst är det mycket lättare att hjälpa ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant, säger kommunpolis Caroline Eriksson.

Här följer information om A-traktorer som är bra för dig som förälder att känna till.

En A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil som är inrättat att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning.

En A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Fordonet ska vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Den 15 juli 2020 förändrades kraven på en A-traktor vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten. A-traktorer har blivit enklare att manipulera så att de kan gå lika fort som en vanlig bil. Detta kan skapa mycket farliga situationer eftersom föraren varken har mognad eller utbildning för att köra en personbil. Dessutom har en A-traktor inte samma krav på trafiksäkerhetsutrustning som en personbil.

Transportstyrelsen kontrollerar om man är misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott de senaste tre åren. Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillstånd.

Transportstyrelsen kan besluta om en spärrtid. Det innebär att de bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ha ett körkort eller ett körkortstillstånd. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år.

Exempel på brott som kan påverka bedömningen är:

• Rattfylleri

• Narkotikabrott eget bruk

• Smitning från trafikolycka

• Upprepade trafikförseelser

• Olovlig körning

• Tillåtande av olovlig körning (förälder)

• Fortkörning

• Körning mot rött ljus

• Inte tagit hänsyn till stopplikt

• Omkörning vid övergångsställe

• Vårdslöshet i trafik

• Inte anpassat avståndet till fordonet framför

Här är några vanliga exempel på trafikbrott/förseelser kopplat till A-traktorer som, förutom böter, kan ge en spärrtid på upp till 6 månader:

• Olovlig körning: kört en A-traktor fortare än 30 km/h

• Vårdslöshet i trafik - t.ex. sladdat runt i en rondell

• Onödig och störande körning i bostadsbebyggelse - till exempel. åker runt, runt och spelar hög musik i bostadsbebyggelse

• Förargelseväckande beteende - till exempel spelar hög musik i närheten av bostadsbebyggelse

• Ofredande - till exempel spelar hög musik i närheten av bostadsbebyggelse

Blir man rapporterad för dessa brott/förseelser hamnar man i belastningsregistret.
Som förälder är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt.

Publicerad av

Publicerad datum