logo

Besöket av Värmlands Museum innebär framtida samarbete

Under vecka 15 har Värmlands Museum haft Hagfors kommun i fokus. Museet har bland annat samlat in fakta om kommunen, sänt live från Kvarnåsen och filmat en digital kommunvandring. Besöket har gett mersmak och kultur- och bibliotekschefen ser gärna ett utökat framtida samarbete med Värmlands Museum.

- Värmlands Museum har på ett mycket generöst sätt delat med sig av material till oss från sitt arkiv och sina samlingar för Hagfors kommun. Det är jättekul och stärker och synliggör den kulturhistoriska kunskap som finns om vår kommun. Samtidigt har vi i Hagfors kommun under veckan fått möjlighet att bidra med samtidsdokumentation till Värmlands Museum som de i sin tur har nytta av, berättar kultur- och bibliotekschefen Tina Bergenbrink.

Hon ser också positivt på ett framtida utbyte med Värmlands Museum.
- Det hade varit spännande att finna någon form av samarbete mellan vår skolverksamhet och museet. Tillsammans med Värmlands Museum planeras det för möten både med kommunledningen och ledningsgruppen för skolan. Då kan vi tillsammans samtala om idéer och förslag på framtida samarbeten, säger kommunens kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrink.

Även Värmlands Museum är nöjda och hoppas få komma tillbaka till Hagfors. Att få träffa kommuninvånarna fysiskt är något man ser fram emot.

- Vi hade bland annat planer på en utställning på plats i Hagfors och hoppades kunna besöka såväl privatpersoner som hembygdsföreningar och företagare i kommunen. Pandemin gjorde att det inte genomföras på det sätt som var tänkt från början men i framtiden är det förhoppningsvis möjligt att följa upp några av de trådar vi har ute.
- Det finns en stor poäng med att träffas fysiskt och komma närmre kommuninvånarna med denna typ av projekt. Tänk en utställning i det levande rummet mitt i "centrum" av Hagfors eller Ekshärad med möjlighet till interaktion. Det hade varit riktigt kul och givande, men detta känns som ett alternativ som blivit väldigt lyckat, trots allt säger Christopher Grahn, programkoordinator på Värmlands Museum.

Under veckan filmas en digital kommunvandring där man kan följa arbetet och se resultatet via Värmlands Museums Instagram, @varmlandsmuseum.

Publicerad av

Publicerad datum