logo

Möt vår nya energirådgivare Anna

Våra nuvarande energi- & klimatrådgivare Ulrika och Jonas, har fått förstärkning. Sedan första april ingår Anna Alisson trion som kan ge dig goda råd om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan.

Välkommen Anna!

Anna har en bakgrund som energi- och miljöingenjör med många års erfarenhet som
projektledare både inom den kommunala och privata sektorn.
Hon har arbetat som energi- och klimatrådgivare till och från i snart 10 år nu men har gjort lite avstick som projektledare inom andra områden men har alltid kommit tillbaka till detta fantastiska jobb.

– Det händer mycket inom området energieffektivisering och jag märker att vårt jobb gör skillnad för de rådsökande. Genom våra kunskaper och insatser hjälper vi även till att uppnå de energi- och klimatpolitiska mål som riksdagen har satt upp.

Jag trivs väldigt bra i den här rollen, arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man vet aldrig vilka frågor som man ställs inför när telefonen ringer,

säger Anna.

Ett team på tre

Om du ringer energirådgivningen kan du alltså få prata med Anna, Jonas eller Ulrika. Alla redo att ge goda råd. Jonas Höglund har arbetat som energirådgivare i Forshaga kommun sedan 2016, men arbetar även internt som klimatstrateg. Ulrika Thorén har också arbetat i Forshaga kommun sedan 2017 som energirådgivare. Hon arbetar även internt som hållbarhetsstrateg.

Arbetsområdet är brett och berör både uppvärmning, ventilation, isolering, fönster, olika systemlösningar, sol, bidrag och stöd mm. Energi- och klimatrådgivarna deltar på olika mässor och event, håller föredrag, besöker företag och privatpersoner och ger energi – och klimatråd, har telefonrådgivning, skriver rapporter och årliga redovisningar till Energimyndigheten.

Vanliga frågor till energi och klimatrådgivarna

  • Frågor kring solceller, stöd samt vad du ska tänka på vid installationen,
  • Hjälp med att granska offerter för köp av solceller eller värmepumpar,
  • Hjälp med val av uppvärmning när du vill byta från vedeldning till mer lättskött alternativ,
  • Råd för att få ned energianvändningen i stort.

Kontakta energirådgivningen

Du kan nå oss:

måndagar, tisdagar och torsdagar

kl. 08-00–15.00

(stängt för lunch 12-13)

 

Telefonnummer: 054-19 24 10
Mejl: energiradgivning@forshaga.se

Från vänster: Ulrika Thorén, Anna Alisson och Jonas Höglund.

Utökat kommunsamarbete

Sen 2017 har Hagfors, Munkfors och Forshaga haft ett samarbete vad gäller energi- och
klimatrådgivning. Den 1 januari 2021 utökades samarbetet till att även innefatta Kil, Sunne och Torsby. Att utöka kommunsamarbetet är positivt eftersom det öppnar upp för fler möjliga samarbeten över kommungränserna och det blir också en förstärkning personalmässigt som jobbar med energirådgivningen. En annan fördel är att vi får en ökad och samlad kunskapsbank och blir mindre sårbara om något oförutsett skulle ske.

Om energirådgivningen

Energimyndigheten är uppdragsgivare, Energikontor Värmland är samordnare för Värmlands energi- och klimatrådgivare och energirådgivarna ute i kommunerna utför arbetet.

Energi- och klimatrådgivningen arbetar utifrån förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Energirådgivningen är en opartisk och kostnadsfri tjänst för målgrupperna små- och medelstora företag, föreningar, organisationer och privatpersoner. Energi- och klimatrådgivningen ska;

5 § främja
1. en effektiv och miljöanpassad användning av energi,
2. en minskad klimatpåverkan från energianvändningen, och
3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås.

6 § förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om
1. klimatpåverkan,
2. energieffektivisering,
3. energianvändning, och
4. förutsättningar att ändra energianvändningen i lokaler och bostäder

Publicerad av

Publicerad datum