logo

Årskurs 1 och 2 har fjärrundervisning i kombination med närundervisning vårterminen ut

Älvstranden Bildningscentrum

Gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjärrundervisning i kombination med närundervisning vårterminen ut.

Gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjärrundervisning i kombination med närundervisning återstående veckor av vårterminen 2021. Detta görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

- Utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland har vi beslutat att låta årskurs 1 och 2 på gymnasiet fortsätta med delvis fjärrundervisning vårterminen ut. Rekommendationen kommer utifrån att vi fortsatt ha en medelstor smittspridning i samhället. Att då återgå till närundervisning fullt ut skulle innebära stor risk för trängsel och ökad smittspridning, säger skolchef Jenny Dahlin.

Följande gäller för Älvstranden Bildningscentrum och gymnasieskolan vecka 21-23

  • Gymnasieskolans årskurs 3 har fortsatt närundervisning i skolan.
  • Gymnasieskolans årskurs 1 och 2 har närundervisning och fjärrundervisning varannan vecka under vecka 21 - 23.
  • Yrkesprogrammen IN, FT, EE och BA har till största delen yrkesundervisning som närundervisning. Schema på detta förmedlas till elever. Teoretiska lektioner och specialidrott sker via fjärrundervisning de veckor då respektive årskurs har fjärrundervisning.
  • Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har fortsatt närundervisning på skolan.
  • Vuxenutbildningen har fortsatt fjärrundervisning, men enskilda elever eller mindre grupper kan efter beslut av rektor tas in för närundervisning.

Under vecka 21 -23 kan även elever tas in för att genomföra praktiska moment. Det sker då efter beslut av rektor.
Årskurs gymnasiet

Närundervisning i skolan

Fjärrundervisning

Årskurs 1

Vecka 22

Vecka 21 och 23

Årskurs 2

Vecka 21 och 23

Vecka 22

Årskurs 3

Vecka 21, 22 och 23Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum