logo

Positivt fall av covid-19 - gymnasieklass övergår till fjärrundervisning

Det har konstaterats ett fall av covid-19 kopplat till klass IN3 på Älvstrandsgymnasiet. Flera personer med koppling till klassen har också testats och väntar på provsvar. Som en säkerhetsåtgärd övergår klassen därför till fjärrundervisning fullt ut fram till den 24 maj. Detta görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

- Det viktigaste är att bromsa smittspridningen och vi chansar inte något när vi får bekräftade fall och flera personer har symtom eller inväntar testsvar. Därför har vi efter avstämning med Smittskydd Värmland beslutat att klass IN3 på Älvstrandsgymnasiet ska övergå fullt ut till fjärrundervisning resterande del av vecka.20 samt måndag 24 maj. Om inga fler fall inkommer kommer vi att köra närundervisning igen från tisdag 25 maj, säger skolchef Jenny Dahlin.

Skolan bedömer elevers behov av närundervisning och tar kontakt med vårdnadshavare och elever i de fall där vi ser att närundervisning ändå är det bästa alternativet. Vårdnadshavare och elever kan naturligtvis också ta kontakt med enhetens rektor om man ser detta behov.

Matlådor kommer erbjudas till elever under de dagar då de har fjärrundervisning.

Närundervisning = undervisning på plats i skolan.

Fjärrundervisning = interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Distansundervisning = undervisning som kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Publicerad av

Publicerad datum