logo

Företagarklimatet har blivit bättre i Hagfors kommun

Skruv och mutter

I Svenskt Näringslivs företagarenkät får Hagfors kommun det högsta mätvärdet sedan undersökningen startade 2001. Det är 94 företag i kommunen som har svarat på enkäten i år. Deras sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ger ett medelvärde på 3.41 vilket är strax under Sverigesnittet.

Näringslivsutvecklare Fredrik Igelström ser enkätens resultat som ett bra bevis på att man är på rätt väg.
- Resultatet visar att vi har en god utveckling i vår kommun. Nu ska vi tillsammans med näringslivet bygga vidare på det här. För att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i Hagfors kommun, säger Fredrik Igelström.

Det var sammanlagt 94 företag i Hagfors kommun som svarade på frågorna i årets enkäten från Svenskt Näringsliv. Även lokala politiker har deltagit. Undersökningen har genomfört sedan 2001.

Hagfors fick denna gång det högsta mätvärdet f undersökningen startade 2001. Med ett medelvärde på 3,41 av 5 på frågan om sammanfattande omdöme av företagsklimat ligger vi strax under Sverigesnittet på 3,43.

» Hagfors resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimat i Sveriges kommuner Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum