logo

Ängsytor ska gynna pollinatörer

Under sommaren 2021 kommer vi att starta upp ett pollinatörsprojekt i Hagfors kommun. På fyra gräsytor i centrala Hagfors kommer vi ställa om till ängsskötsel. Förhoppningen är att det ska locka och gynna pollinatörer som till exempel bin, humlor och fjärilar.

Kommunledningsutskottet har beslutat om ett pilotprojekt inom pollinering som innebär att vi kommer testa att anlägga mindre ängsmarker på utvalda platser i centrala Hagfors. Det tar flera år att skapa ängsmark. Utvärdering av den anpassade skötseln kommer göras efter växtsäsongen 2023. Beroende på hur projektet faller ut kommer andra grönytor eventuellt bli aktuella i framtiden.

Hagfors kommun har även sökt pengar inom LONA (bidrag till lokal naturvårdssatsning) och inväntar just nu svar på ansökan.

På vilka platser blir det ängsyta?

I projektet ingår fyra områden:

  • Hagfors Uvedsvägen “Björkenstamsparken”
  • Hagfors Gamla Musikskolan
  • Hagfors Gamla Sättraskolan
  • Hagfors Gamla Norra skolan

Ängskötsel

Ängsskötsel innebär i princip att gräset slås 1-2 gånger per år och gräset samlas upp, gärna efter att det fått torka och fröa av sig några dagar. På så sätt blir det en allt magrare jord som gynnar ängsväxter och pollinatörer.

Vad är en pollinatör?

Pollinatörer är ett samlingsnamn för djur som besöker blommor och på så sätt hjälper till att korsbefrukta växten, dvs. att transportera pollen mellan ståndare och pistill. Den mest effektiva pollinatören är biet. Ett bi samlar aktivt pollen som proviant till larverna i sina bon och därmed transporterar stora mängder pollen mellan blommor.

Lär dig mer på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Har du frågor om pollinatörsprojektet?

Välkommen att kontakta kommunens Miljö- & naturvårdshandläggare, Liisa Larsson, via växeln 0563-185 00 eller på e-post liisa.larsson@hagfors.se.

Mer detaljerad information om projektet följer längre fram.

Publicerad av

Publicerad datum