logo

Riktlinjer för studentavslutningen i Hagfors 11 juni

Studenter som springer

Utspringet och betygsutdelningen vid årets studentavslutning i Hagfors kommer att sändas live. Bilden är från studentavslutningen 2020.

Fredag den 11 juni är det dags studentavslutningen 2021 i Hagfors. På grund av den rådande coronapandemin blir det även i år annorlunda mot hur det brukar se ut. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller följande för studentavslutningen vid Älvstrandsgymnasiet för elever i årskurs 3.

Sammanlagt är det cirka 110 elever i årskurs 3 på Älvstrandsgymnasiet som tar studenten 2021.

Respektive klass kommer att ha avslutning tillsammans med mentor i klassrummet. Därefter äter man lunch i matsalen. Betygsutdelning kommer att ske för samtliga klasser tillsammans i aulan. Där blir det också stipendieutdelning, tal av rektor och uppträdande av elev och kulturskolan. Utspringet tar sin början klockan 14.00. Där är klasser uppdelade i två olika grupper.


Klass

Tid för utspring

Insläpp på skolgården för de två personer
varje elev anmält till mottagande vid utspring

Na 318

14.00

13.50

Te 325

14.00

13.55

El 320

14.15

14.10

In 324

14.15

14.10

Ft 319

14.30

14.25

Ba 315

14.30

14.25

Bf 312

14.45

14.40

Vo 309

14.45

14.40

Ek 304

15.00

14.55

Sa 313

15.15

15.10

Begränsning vid utspringet

Varje elev får bjuda in två personer som får möta upp studenten vid utspringet. Eleverna kommer att stå på balkongen och fira tillsammans innan utspringet och själva utspringet sker på skolgården precis som tidigare år. De två personer som respektive elev har bjudit in ska gå in på skolgården från den östra ingången, den som är avlämningsplats för de yngre eleverna, ingången som vätter upp mot Gärdet.

För att kunna garantera att det rekommenderade avståndet hålls på skolgården kommer platser att märkas ut med koner där varje mottagning av studenten ska ske.

När studenten har mottagits ska student och följe lämna skolgården via den västra utgången, den som vätter mot Uvån och hängbron. För att utspringet inte ska ta för lång tid är det avsatt 15 minuter för varje elevgrupp.

Skolan kommer att ha personal på plats vid utspringet för att hjälpa till så att det blir ett bra flöde och ett säkert utspring.

- Vi uppmanar allmänheten att att inte söka sig till våra skolor för att titta varken på skolavslutningar den 10-11 juni eller studentavslutningen den 11 juni, säger skolchef Jenny Dahlin.

Älvstrandsgymnasiets betygsutdelning och utspring kommer att att livestreamas via vår YouTubekanal Länk till annan webbplats.

Observera att det är två olika sändningar.
» Betygsutdelning sänds klockan 13.00-13.45 Länk till annan webbplats.

» Utspringet sänds kl.14.00-15.30 Länk till annan webbplats..

Kortege och flakåkning utgår

På grund av ändringar i Transportstyrelsens regelverk kommer det i år inte finnas möjlighet att fira studenten med studentflak. Därför kommer inte Älvstrandsgymnasiet att anordna någon studentkortege.

Publicerad av

Publicerad datum