logo

Tillfälliga lokala rekommendationer införs i Värmland - påverkar sommaraktiviteter i Hagfors

Bild på badande barn

På grund av lokala rekommendationer i Värmland så ställ bland annat sommarkollot på Åsaland in.

Nu ökar åter smittspridningen av covid-19 i Värmland. Region Värmland bedömer att ökningen beror på en mer smittsam virusvariant och minskad efterlevnad till pandemirekommendationerna. För att motverka smittspridningen har Smittskydd Värmland beslutat införa lokala rekommendationer under perioden 11 juni-27 juni. Det innebär att Hagfors kommun ställer in sommarkollo på Åsanland samt idrottsskola och dansläger.

– Läget är allvarligt, därför inför vi lokala rekommendationer inom Värmland, säger Region Värmlands smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Efter en längre tids minskande smittspridning har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat och under förra veckan fördubblades antalet bekräftade fall jämfört med veckan dessförinnan. Ökningen är tydlig bland ungdomar i åldern 13–19 år, men även bland vuxna i åldern 40–60 år.
– Vi vet att vi haft flera skolor med smittade elever. Men det här är inte en isolerad skolföreteelse, i grund och botten tyder det på en samhällsspridning till följd av minskad efterlevnad till rekommendationer och en ökad förekomst av en smittsammare virusvariant, en så kallad deltavariant, säger Anna Skogstam, Region Värmlands biträdande smittskyddsläkare.

De lokala rekommendationer som gäller från fredag 11 juni och till och med söndag 27 juni innebär bland annat att cuper och läger, inklusive dagsläger och kollo ställs in/pausas.

De nya lokala rekommendationerna har följande påverkan på verksamhet som Hagfors kommun ansvar för:

Tillsammans med Svenska kyrkan Hagfors pastorat, lokala föreningar och RF Sisu Värmland arrangerar Hagfors kommun varje sommar en idrottsskola. Den ställs in 2021. Vårdnadshavare till barn som är anmälda till idrottsskolan kommer bli kontaktade.
De feriearbetare som skulle arbetat på idrottsskola berörs inte, utan får feriearbete i Hagfors kommun den period som utlovats men med andra arbetsuppgifter.

Vid frågor kontakta:
Ulrica Fransson 0563-54 05 34 (vårdnadshavare/deltagare)
Joakim Lander 0563-188 07 (feriearbetare)

Musikalverkstan, ett dansläger, den 14-19 juni som föreningen Sväng arrangerar i samarbete med bland annat Hagfors kommun ställs in.
Vårdnadshavare och ungdomar som är anmälda till Musikalverkstan kommer bli kontaktade personligen.
De feriearbetare som skulle arbetat på danslägret berörs inte, utan får feriearbete i Hagfors kommun den period som utlovats men med andra arbetsuppgifter.
Vid frågor kontakta Tina Bergenbrink 0563-187 74

Richard Bjöörn, kommunchef i Hagfors kommun beklagar att man tvingas ställas in flera planerade sommaraktiviteter för barn och ungdomar.

- Jag tycker det är oerhört tråkigt att vi tvingas säga till barn och ungdomar att det inte blir något kollo, idrottsskola eller dansläger i sommar. Många har säkert sett fram emot det väldigt länge. Jag vill betona att alla ungdomar som skulle haft feriearbete på de aktiviteter som ställs in påverkas inte. De kommer få feriearbete under den period vi lovat men kanske i någon annan form. Mitt i allt det här vill jag uppmana er alla att verkligen fortsätta hålla avstånd och följa de rekommendationer som finns.

Fakta Tillfälliga rekommendationer i Värmland

Dessa tillfälliga lokala rekommendationer gäller i Värmland från fredag 11 juni till söndag 27 juni:

  • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
  • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
  • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
  • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan.

  Publicerad av

  Publicerad datum