logo

Spela gärna - men med hänsyn

Bilstereo

Bilar med högt spelande musik är ett stort problem i flera kommuner i Sverige och SuToHaMu (Sunne, Torsby, Hagfors, Munkfors) kommunerna är inte undantagna detta. Allmänheten hör ofta av sig till både polis och kommun för att påtala sitt missnöje.

Kommunen och polisen lyssnar naturligtvis till alla medborgare och har ett ansvar att se till att det ska råda en så trivsam och bra miljö som möjligt för alla. Just nu är problemet med högt spelande musik det som är mest påtagligt och som stör nattsömnen för många. För några har detta problem lett till sömnlöshet och i några fall även psykisk ohälsa och sjukskrivningar. När musikspelandet får dessa konsekvenser så måste det ändå anses som oacceptabelt och något måste göras.
Men frågan är hur vi får bukt med detta?

Det hörs ofta flera röster som säger att det alltid har spelats musik från bilar och att man åkt runt och ”cruisat”, men det man då glömmer är att dåtidens musikanläggningar inte alls hade samma kapacitet som dagens musikanläggningar har. Det är inte själva ”cruisandet” och spelandet av musik som är problemet utan att man- idag spelar så otroligt högt och med en bas som går genom både väggar och tak.

Vi har full förståelse för de som åker runt i sina motorfordon och spelar musik och att det är ett sätt för många att umgås på. För möjligheten att träffas har senaste tiden avsevärt begränsats och mycket av samhällets övriga service har begränsats. För ungdomarna har skolor till och från varit stängda och allt detta har lett till att sättet att leva har hämmats en del. Några känner sig mer hämmade än andra och våra ungdomar kanske har påverkats mest? Problematiken med högt spelande musik från motorfordon har förvisso varit ett problem redan innan pandemin, men känslan är ändå att det eskalerat den senaste tiden.

Attitydförändring och hänsyn krävs

Kommunerna tillsammans med polisen samarbetar och gör allt för att på något sätt hitta lösningar på detta problem, men vi klarar inte av att ensamma lösa detta. Att enbart reglera detta problem genom att polisen utfärdar böter och att kommunen stänger ner gator/vägar kommer inte leda till att problemen försvinner. Givetvis ska de som begår brott lagföras och få konsekvenser för sitt handlande och ibland behöver även vissa trafikregler ses över. Men förutom det så måste vi ALLA ta ett ansvar och vi måste se det från ett bredare perspektiv. Vi kan alla vara med och påverka då vi alla har ett eget ansvar och vi kan även hjälpas åt att tillsammans försöka nå en balans vad gäller spelandet så det blir så trivsamt som möjligt. Vi måste alla kunna se utifrån olika perspektiv, både vuxna som unga, och mötas någonstans där emellan. Ingen av oss vinner på att vi bildar olika läger och att det blir ett ”vi mot dem” utan det gäller att försöka samsas och finna lösningar, ta ansvar och visa hänsyn. För att nå detta tror vi det behövs flera vuxna ute på gator och torg och att man pratar med ungdomarna, och har en god dialog. Det handlar inte om att de unga inte få spela sin musik, vara ute i sina fordon och ha roligt, utan det handlar bara om att inte spela så högt att det stör. Ganska enkelt egentligen!

Vårt budskap

Spela gärna, men med hänsyn!

Sunne kommun
Torsby kommun
Hagfors kommun
Munkfors kommun
Lokalpolisområde Torsby

Publicerad av

Publicerad datum