logo

Nuvarande regionala rekommendationer i Värmland förlängs inte

Smittskydd Värmland förlänger inte sina regionala rekommendationer efter 27 juni men flaggar för att Värmland sannolikt inte fullt ut kan följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder den 1 juli. Detta skriver man i ett pressmeddelande den 23 juni.

- Vi har fortfarande en hög smittspridning i Värmland och deltavarianten ökar kraftigt. Efter samråd med Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten förbereder vi möjligheten att senarelägga delar i anpassningen, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Efter en tid av minskad smittspridning bröts trenden för ett par veckor sedan och kurvorna vände uppåt i Värmland. Smittspridningen ökade kraftigt i åldersgruppen 13–19 år och kopplades bland annat till ett stort utbrott på Engelska skolan i Karlstad. Det snabba spridningsförloppet i vissa kommuner och åldrar fick Smittskydd Värmland att misstänka att deltavarianten låg bakom flera av fallen, vilket också konstaterats vid typning av virusvarianter.

För att bromsa smittan införde Smittskydd Värmland regionala rekommendationer för perioden 11–27 juni. Det handlade bland annat om att avstå från att delta i cuper, läger och idrottstävlingar vilket i hög grad påverkade barn och ungdomar.

- Vi stod inför en situation att många ungdomar efter skolavslutningarna skulle blandas i olika konstellationer och vi behövde få ner smittspridningen i de åldersgrupperna. Det verkar ha haft effekt då vi nu ser att smittspridningen har minskat bland skolungdomar. Vi väljer därför att inte förlänga våra regionala rekommendationer, säger Ingemar Hallén.

Han poängterar dock att läget i Värmland fortfarande är allvarligt med en hög smittspridning i flera andra åldersgrupper, en snabb ökning av deltavarianten och en tuff belastning på framför allt slutenvården.

I början av nästa vecka kommer sannolikt regeringen och Folkhälsomyndigheten besluta om nationella anpassningar av smittskyddsåtgärder som ska gälla från och med den 1 juli.

Efter samråd med Länsstyrelsen Värmland och Folkhälsomyndigheten förbereder Smittskydd möjligheten att senarelägga delar av de planerade nationella anpassningarna. Beslut tas i början av nästa vecka i anslutning till det nationella beslutet. Senareläggningen kommer i så fall att gälla 1–14 juli.

- Vi är eniga med Folkhälsomyndigheten om att Värmland har ett epidemiologiskt läge som kan motivera att delar av den nationella anpassningen kan behöva förskjutas i Värmland i ytterligare några veckor, även om övriga landet gör anpassningar snabbare, säger Ingemar Hallén.

Det skulle kunna innebära att Värmland kommer att ligga kvar på nuvarande nationella nivåer vad gäller exempelvis hur många personer som får delta vid olika sammankomster eller offentliga tillställningar. Det skulle också innebära att till exempel lägerverksamheter, cuper och matcher kan genomföras men i mindre omfattning.

- Vi befinner oss i ett känsligt läge. Fler, även yngre, personer med covid-19 har behövt sjukhusvård de senaste veckorna och läget inom slutenvården är ansträngt. De kommande veckorna blir avgörande om vi kan få en minskad smittspridning. Därför vill vi gå varsamt fram och hoppas att värmlänningarna har förståelse för det, säger Ingemar Hallén.

Publicerad av

Publicerad datum