logo

Rivning och byggtrafik vid Råda skola i vecka 26

Under vecka 26 kommer den gamla skolan i Råda att rivas. Detta kommer att orsaka en del tung trafik, ljud och damm. Dessutom kommer en leverans av utbildningspaviljoner att ske under onsdag 30 juni, då kommer Skogstavägen och Baggtorpsvägen ha något begränsad framkomlighet.

Just nu pågår demontering av den gamla skolan vid Råda skola och rivning av byggnaden påbörjas under vecka 26. Detta kan då medföra en viss störning i form av transporter, ljud och damm.

Det kommer också att levereras tillfälliga utbildningspaviljoner för förskoleverksamhet onsdag 30 juni. Dessa ska placeras på ytan mellan gymnastiksalen och Baggtorpsvägen. Det kommer därför vara begränsad framkomlighet på Skogstavägen och Baggtorpsvägen när dessa ska transporteras och sen monteras. Vi beräknar att detta tar ca 2 dagar. Vakt kommer användas vid leveransen för ökad säkerhet.

Under denna tid kommer vi behöva att använda en del av parkeringen vid gamla affären som omlastningsplats, varav det också kan bli mer trafik och ibland lite trångt.

Publicerad av

Publicerad datum